Att plugga naturvetenskap på Stockholms universitet

Har du elever som är nyfikna på naturvetenskap och matematik? Undrar de vad man kan få för jobb, eller kanske vad som skiljer naturvetare och ingenjörer?

Stockholms universitet erbjuder 17 olika kandidatprogram vid Sveriges största naturvetenskapliga fakultet. Magnus Axelsson från Fysikum och Sue-Li Dahlroth från Kemiska sektionen berättar vilka dörrar som öppnas av studier i naturvetenskap, och studenter ger sitt perspektiv på studierna. Varmt välkommen!

Fotografer: Rohan Makhecha, Sarah Brown, Louis Reed och ThisisEngineering, Stockholms universitet

Tid
torsdag 18 mars 2021 16:00 - 16:45
Plats
Online
Målgrupp
Elever i gymnasiet samt studie- och yrkesvägledare
Medverkande
Magnus Axelsson och Sue-Li Dahlroth, Stockholms universitet