Syv-dagen 20 oktober 2021

Är du studie- och yrkesvägledare? Välkomna på den årliga inspirations- och informationsdagen som ordnas av Vetenskapens Hus, KTH och Stockholms universitet.

SYV-dagen 2021 bjuder dig på föreläsningar och diskussioner kring digitalisering och undervisning på distans, om nya erfarenheter och om framtidens universitets undervisning. Du får även med dig goda råd inom temat. Programmet genomförs på distans via Zoom.

Anmälan via formulär, senast 14 oktober.

Program

09:00-09:10 Moderatorerna välkomnar med att visa dagens program och ge viss information om dagen. Presentation av samordnarna och universiteten KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus.

09:10-09:20 KTH Introduktionstal, Leif Kari, KTH

09:20–10:00 Digital vägledning, Lisa Tönus, Stockholms universitet

10:00–10:10 PAUS

10:10–10:30 Tankar om framtiden, det goda i digitaliseringen och hur vi kan gå vidare och jobba med pedagogiken. Varför är det viktigt med distansutbildning – hur tänker KTH, Leif Kari, KTH

10:30–10:50 Erfarenhet av digitaliseringsomställning, Steffen Holzkämper, Stockholms universitet

10:50–10:55 PAUS

10:55–11:15 Digital erfarenhet, Daniel Carlsson, Linköpings universitet

11:15–12:00 LUNCH

12:00–12:20 Studenter berättar: Hur körs digitala labbar?

12:20–13:15 Framtidens arbete

    12:20–12:45 Hur vårt företag har klarat av den snabba omställningen under pandemin och vilken nytta vi kommer att ta med oss, Christina Sanders, Astra Zeneca

    12:45–12:50 PAUS

    12:50-13:15 Undervisning på distans, Stefan Stenbom, KTH

13:15–13:30 Avrundning av dagen

Moderatorn kan ge kontaktuppgifter till representanter vid KTH och Stockholms universitet.

Utvärdering.