Syv-dagen 20 oktober 2021

Är du studie- och yrkesvägledare? Välkomna på den årliga inspirations- och informationsdagen som ordnas av Vetenskapens Hus, KTH och Stockholms universitet.

SYV-dagen 2021 bjuder dig på föredrag kring digitalisering och undervisning på distans, om nya erfarenheter och om framtidens universitets undervisning. Du får även med dig goda råd inom temat. Programmet genomförs på distans via Zoom.

Anmälan via formulär, senast 14 oktober.

Program

09:00 - 09:10 Moderatorerna välkomnar med att visa dagens program och ge viss information om dagen. Presentation av samordnarna och universiteten KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus.

09:10 - 09:20 Introduktionstal, Leif Kari, Vicerektor för utbildning, KTH.

09:20 – 10:00 Digital vägledning, om digital kompetens och hur du som vägledare kan arbeta med e-vägledning, Lisa Tönus, Adjunkt, Studie- och yrkesvägledarprogrammet, Stockholms universitet och Agneta Andersson, Studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen, Karlshamns kommun.

10:00 – 10:10 PAUS

10:10 – 10:30 Tankar om framtiden, det goda i digitaliseringen och hur vi kan gå vidare och jobba med pedagogiken. Varför är det viktigt med distansutbildning – hur tänker KTH, Leif Kari, Vicerektor för utbildning, KTH.

10:30 – 10:50 Erfarenhet av digitaliseringsomställning, docent Steffen Holzkämper, universitetslektor, Stockholms universitet

10:50 - 10:55 PAUS

10:55 – 11:15 Undervisning på distans, lektor Stefan Stenbom, KTH

11:15 – 12:00 LUNCH

12:00 – 12:20 Hur har skolaktiviteter genomförts på distans med elever i inspirerande format? Felicia Labor, besöksledare, Vetenskapens Hus. 

12:20 – 12:45 Arbetsformer kring den snabba omställningen till distansarbete, erfarenheter och lärdomar om hur detta har hanterats, Christina Sanders, övergripande ansvarig för företagets arbete med hälsa, Astra Zeneca.

12:45 - 13:05 Digital erfarenhet av nätbaserad handledning för skolelever av blivande mattelärare, Daniel Carlsson, Universitetsadjunkt, Linköpings universitet

13:05 - 13:15 PAUS

13:15 – 13:35 SMHI visar Klimatanpassningsspelet, ett digitalt pedagogiskt verktyg som syftar till att träna upp analytisk förmåga, förmedla något komplicerat på ett lekfullt sätt, och starta diskussion. Pontus Wallin, sakkunnig klimatanpassning, SMHI.

13:35–13:55 Goda, dåliga och oväntade erfarenheter av distansundervisning, CEO Mats Ehn, UNICO Group

13:55 – 14:00 Avrundning av dagen.

Utvärdering.

14:00 Avslut