Syv-dagen 20 oktober 2021

Är du studie- och yrkesvägledare? Välkomna på den årliga inspirations- och informationsdagen som ordnas av Vetenskapens Hus, KTH och Stockholms universitet.

SYV-dagen 2021 bjuder dig på föreläsningar och diskussioner kring digitalisering och undervisning på distans, om nya erfarenheter och om framtidens universitets undervisning. Du får även med dig goda råd inom temat. Programmet genomförs på distans via Zoom.

Anmälan via formulär, senast 14 oktober.

Program

09:00-09:10 Moderatorerna välkomnar, dagens program visas och viss information om dagen ges. Presentation av samordnare och universiteten KTH, Stockholms universitet och Vetenskapens Hus.

09:10-09:20 KTH Introduktionstal

09:20–10:00 Lisa Tönus, Stockholms universitet: Digital vägledning

10:00–10:05 PAUS

10:05–10:25 Leif Kari, KTH: Tankar om framtiden, det goda i digitaliseringen och hur vi kan gå vidare och jobba med pedagogiken. Varför är det viktigt med distansutbildning – hur tänker KTH.

10:25–10:45 Steffen Holzkämper, Stockholms universitet: Erfarenhet av digitaliseringsomställning.

10:45–11:00 PAUS

11:00–11:20 Digital erfarenhet

11:20–12:00 LUNCH

12:00–12:20 Studenter berättar: Hur körs digitala labbar?

12:20–13:15 Framtidens arbete

    12:20–13:45 Astra Zeneca: Nyanställd berättar om att arbeta på distans.

    12:45–12:50 PAUS

    12:50-13:15 Stefan Stenbom, KTH: Undervisning på distans

13:15–13:30 Avrundning av dagen.

Moderatorn kan ge kontaktuppgifter till representanter vid KTH och Stockholms universitet.

Utvärdering.