Partnerskap

En enskild skola eller en kommun kan träffa en överenskommelse med oss som gäller aktiviteter för elevgrupper och för lärare.

Se lista över skol- och kommunpartners.

Partnerskapet

När ni som enskild skola eller hel kommun väljer att träffa en överenskommelse och bli samarbetspartners med oss får ni:

  • fri tillgång till ett visst antal elevaktiviteter, därefter 10% rabatt,
  • fri tillgång till våra lärarfortbildningar och andra aktiviteter,
  • möjlighet för elever att delta i våra gymnasiearbetesprojekt,
  • skolan/kommunen får använda sig av partnerskapet i sin marknadsföring.

Ett partnerskap ger:

  • större möjlighet för eleverna att få nosa lite på universitetslivet,
  • möte med våra unga handledare/studenter - en naturlig inspirationskälla till kunskap,
  • eleverna tillsammans med sina lärare möjlighet att använda vår professionella forskningsutrustning för att göra laborationer som oftast inte kan utföras i den vanliga undervisning,
  • möjlighet att tränga ned på djupet i växt- och djurvärlden i miljön i Bergianska trädgården.

Med överenskommelse

För skola eller kommun som ingått överenskommelse är avgift för elevaktiteter upp till ett visst antal betald av huvudman, därefter har ni 10% rabatt. Fortbildningar ingår i överenskommelsen. Se om din skola är en av våra partners med överenskommelse.

Utan överenskommelse

Tillhör du en skola eller kommun som inte ingått överenskommelse så är du välkommen att boka in aktiviteter för dina elever, och då debiterar vi för varje besök enligt pristabellen. OBS! Besöker ni oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå partnerskap med oss.

Kontakt

För mer information om överenskommelse och kostnad kontakta Elisabet Bergknut, @email