Partneravtal

En enskild skola eller en kommun kan ingå avtal med oss. De som sluter avtal med Vetenskapens Hus har kostnadsfria aktiviteter för elevgrupper (skolprogram) och för lärare (fortbildningar). Avtalskostnad baseras på en grundavgift samt på antalet elever på skolan/i kommunen. Detta gäller både för förskola, grundskola och gymnasium.

Se lista över skol- och kommunpartners.

Partnerskapet

När ni som enskild skola eller hel kommun väljer att teckna avtal och bli samarbetspartners med oss får ni:

  • fri tillgång till elevaktiviteterna (som ett komplement till skolans undervisning),
  • fri tillgång till våra lärarfortbildningar,
  • möjlighet till en veckas prao, åk 8 och 9,
  • möjlighet till handledning av gymnasiearbete, år 3,
  • skolan/kommunen får använda sig av partnerskapet i sin marknadsföring.

Ett partnerskap ger:

  • större möjlighet för eleverna att få nosa lite på universitetslivet,
  • möte med våra unga handledare/studenter - en naturlig inspirationskälla till kunskap,
  • eleverna tillsammans med sina lärare möjlighet att använda vår professionella forskningsutrustning för att göra laborationer som oftast inte kan utföras i den vanliga undervisning,
  • möjlighet att tränga ned på djupet i växt- och djurvärlden i miljön runt Naturens Hus.

Med avtal

För skola eller kommun som slutit partneravtal är avgift för elevbesök och fortbildningar redan betald av huvudman. Ditt besök hos oss kostar alltså inget extra. Se om din skola är en av våra partners med avtal.

Utan avtal

Tillhör du en skola eller kommun som inte slutit partneravtal så är du välkommen att boka in aktiviteter för dina elever, och då debiterar vi för varje besök enligt pristabellen. OBS! Besöker ni oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå avtal med oss.

Kontakt

För mer information om avtal och avtalskostnad kontakta Elisabet Bergknut, @email