Partneravtal

En enskild skola eller en kommun kan träffa en överenskommelse med oss. Den ger tillgång till kostnadsfria aktiviteter för elevgrupper (skolprogram) och för lärare (fortbildningar). Kostnaden baseras på en grundavgift samt på antalet elever på skolan/i kommunen. Detta gäller både för grundskola och gymnasium.

Se lista över skol- och kommunpartners.

Partnerskapet

När ni som enskild skola eller hel kommun väljer att träffa en överenskommelse och bli samarbetspartners med oss får ni:

  • fri tillgång till elevaktiviteterna (som ett komplement till skolans undervisning),
  • fri tillgång till våra lärarfortbildningar,
  • möjlighet till en veckas prao, åk 8 och 9,
  • möjlighet till handledning av gymnasiearbete, år 3,
  • skolan/kommunen får använda sig av partnerskapet i sin marknadsföring.

Ett partnerskap ger:

  • större möjlighet för eleverna att få nosa lite på universitetslivet,
  • möte med våra unga handledare/studenter - en naturlig inspirationskälla till kunskap,
  • eleverna tillsammans med sina lärare möjlighet att använda vår professionella forskningsutrustning för att göra laborationer som oftast inte kan utföras i den vanliga undervisning,
  • möjlighet att tränga ned på djupet i växt- och djurvärlden i miljön i Bergianska trädgården.

Med överenskommelse

För skola eller kommun som ingått överenskommelse är avgift för elevbesök och fortbildningar redan betald av huvudman. Ditt besök hos oss kostar alltså inget extra. Se om din skola är en av våra partners med överenskommelse.

Utan överenskommelse

Tillhör du en skola eller kommun som inte ingått överenskommelse så är du välkommen att boka in aktiviteter för dina elever, och då debiterar vi för varje besök enligt pristabellen. OBS! Besöker ni oss flera gånger under läsåret kan det vara värt att ingå avtal med oss.

Kontakt

För mer information om överenskommelse och kostnad kontakta Elisabet Bergknut, @email