Gymnasiearbete i matematik

Projekt från tidigare läsår

Tidigare läsår har vi arbetat med följande teman och doktorander:

  • 23/24: Matematikens Grunder, Stefan Reppen, Stockholms universitet
  • 21/22: Gruppteori, Aryaman Jal, KTH
  • 20/21: Pandemins matematik, Anna Karlhede, Stockholms universitet och SciLife Lab
  • 19/20: P vs NP - komplexitetsteori, Petter Restadh KTH
  • 18/19: Beräkningsteori, Johan Lindberg Stockholms universitet
  • 17/18: Dynamiska system och kaos, Thomas Ohlson-Timoudas KTH
  • 16/17: Kombinatorik och grafteori, Oliver Krüger, Stockholms universitet
  • 15/16: Euklidisk, sfärisk och hyperbolisk geometri, Katharina Radermacher KTH
  • 14/15: Valmatematik och dussinrevolution, Elin Gawell Stockholms universitet
  • 13/14: Talteori och omöjliga integraler, Martin Strömqvist KTH

Om du tycker något av dessa områden låter spännande berättar vi gärna mer även om dessa. Välkommen med din fråga - vi hjälper dig eller tipsar om vilken forskare du kan kontakta!