Gymnasiearbeten via KTH och Stockholms universitet

Både KTH:s skolor och den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder gymnasiearbete eller kan ge uppslag till projekt.

Gymnasiearbeten i samarbete med KTH

Vi samarbetar även med KTH när det gäller gymnasiearbeten. För mer information se KTH gymnasiearbeten.

Gymnasieaktiviteter vid NatFak, Stockholms universitet

Läs mer om olika aktiviteter för gymnasiet inom geo- och miljövetenskap, kemi, fysik och matematik på Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet.

Kontakt: respektive institution på Stockholms universitet