Gymnasiearbeten via KTH och Stockholms universitet

Både KTH:s skolor och den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder gymnasiearbete eller kan ge uppslag till projekt.

Gymnasiearbeten i samarbete med KTH

Vi samarbetar även med KTH när det gäller gymnasiearbeten. Elever är varmt välkomna att ta kontakt med forskare, lärare och doktorander vid KTH som anmält att de hjälper till med detta.

Läs mer om KTH:s alla gymnasiesatsningar och se listan över vilka personer du kan kontakta.

Inspireras av 28 idèer på gymnasiearbeten (med tillhörande material) som forskare på KTH delar med sig av - frågor som påverkar våra liv i teknik, naturvetenskap och samhällsvetenskap.

Allmänna frågor om KTHs gymnasiearbeten i samarbete med oss besvaras av Marcus Angelin

Gymnasieaktiviteter vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Läs mer om olika aktiviteter för gymnasiet inom geo- och miljövetenskap, kemi, fysik och matematik på Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet.

Kontakt: respektive institution på Stockholms universitet