Gymnasiearbeten via KTH och Stockholms universitet

Både KTH:s skolor och den Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet erbjuder gymnasiearbete eller kan ge uppslag till projekt.

Gymnasiearbeten i samarbete med KTH

Vi samarbetar även med KTH när det gäller gymnasiearbeten. Elever är varmt välkomna att ta kontakt med forskare, lärare och doktorander vid KTH som anmält att de hjälper till med detta.

Läs mer om KTHs alla gymnasiesatsningar och se listan över vilka personer du kan kontakta.

Allmänna frågor om KTHs gymnasiearbeten i samarbete med oss besvaras av Marcus Angelin

Gymnasieaktiviteter vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet

Läs mer om olika aktiviteter för gymnasiet inom geo- och miljövetenskap, kemi, fysik och matematik på Naturvetenskapliga Fakulteten vid Stockholms universitet.

Kontakt: respektive institution på Stockholms universitet