Nanocellulosa – nya biobaserade material från skogen

Vattenrening med nanocellulosa. Vilka nya material kan vi utveckla från skogen och hur kan vi använda dem i bl.a. vattenrening? I detta projekt ligger fokus på utvecklingen av nya material från naturens vanligaste organiska polymer, cellulosa. Du kommer att få framställa nanocellulosa aerogeler som är ultralätta fasta material med hög porositet, och undersöka dess användning för vattenrening. Gymnasiearbetet genomförs i samarbete med KTH:s forskargrupp i fiberteknologi.

Det experimentella arbetet genomförs på Vetenskapens Hus under höstlovet, v44. För att delta i projektet behöver du kunna vara med alla labbdagar, 31 oktober-3 november. Utöver detta träffas vi online via mötesverktyget Zoom och vid en inledande workshop på Vetenskapens Hus.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Kemi