Meteorologi och klimat

Vinden är central i många samhällsviktiga prognoser för t.ex. trafik och vindkraft. För att kunna göra tillförlitliga prognoser utifrån matematiska modeller behöver vi förstå hur vinden beter sig. I det här gymnasiearbetet får du handledning av en doktorand från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet och får mäta vindhastigheter med en 17 meter hög vindmast. Hur blåser det nära marken? Vad kan påverka vinden? Hur väl stämmer de matematiska modellerna med verkligheten?

Projektet genomförs i samarbete med Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Under hösten kommer vi ha ett antal träffar som varvas mellan inspirerande föreläsningar om t.ex. meteorologi och klimatmodellering, handledd dataanalys och studiebesök. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier på universitet.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
Gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Fysik, meteorologi