Matematik

Vi hjälper dig gärna att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Förutom projektgruppens tema har vi även möjlighet att handleda och/eller låna ut material för arbeten inom exempelvis kryptering, musiken, oändliga mängder och kombinatoriska spel. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom matematik vid högskolan.

Välkommen med din fråga - vi hjälper dig eller tipsar om vilken forskare du kan kontakta!


Projektgrupp läsåret 20/21: Pandemins matematik

Temat för projektgruppen under läsåret 20/21 handlar om matematiska modeller för smittspridning. Tillsammans med Anna Karlhede, doktorand vid Stockholms universitet, och Elin Ottergren, pedagogisk utvecklare från Vetenskapens Hus, får du möjlighet att utforska hur matematik och datainsamling kan hjälpa oss att förstå en pandemis utveckling. Vi kommer att studera och analysera autentiska data från den pågående pandemin.

Se filmen "Pandemins matematik - med exempel från coronautbrottet våren 2020" med professor Tom Britton från Stockholms universitet för en introduktion till ämnet. Engelsk version: "Mathematics of the Corona outbreak"
Bild: Wikimedia Commons, NIAID - Novel Coronavirus SARS-CoV-2

Träffar:
Under våren 2021 arrangerar vi frågestunder via Zoom, onsdagar kl 16:30–18:00 (länk skickas ut till gruppdeltagare via mail).

Preliminär tid för avslutande seminarium: mitten eller andra halvan av VT21.

Projekt från tidigare läsår

Tidigare läsår har vi arbetat med följande teman och doktorander:

  • 19/20: P vs NP - komplexitetsteori, Petter Restadh KTH
  • 18/19: Beräkningsteori, Johan Lindberg Stockholms universitet
  • 17/18: Dynamiska system och kaos, Thomas Ohlson-Timoudas KTH
  • 16/17: Kombinatorik och grafteori, Oliver Krüger, Stockholms universitet
  • 15/16: Euklidisk, sfärisk och hyperbolisk geometri, Katharina Radermacher KTH
  • 14/15: Valmatematik och dussinrevolution, Elin Gawell Stockholms universitet
  • 13/14: Talteori och omöjliga integraler, Martin Strömqvist KTH

Om du tycker något av dessa områden låter spännande berättar vi gärna mer.

Kontakt och mer information: @email