Matematik

Vi hjälper dig gärna att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. I projektgruppen läsåret 23/24 får du handledning av Jon-Magnus Rosenblad, doktorand vid KTH. Tema för gruppen anslås här tidigast i juni, senast i augusti.

Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom matematik vid högskolan.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Matematik