Matematik

Vi hjälper dig gärna att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Förutom projektgruppens tema har vi även möjlighet att handleda och/eller låna ut material för arbeten inom exempelvis kryptering, musikens matematik, oändliga mängder och kombinatoriska spel. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom matematik vid högskolan.

Välkommen med din fråga - vi hjälper dig eller tipsar om vilken forskare du kan kontakta!

Tema för läsåret 22/23 - kommer inom kort

Med hjälp av våra pedagoger och en doktorand vid Stockholms universitet får du hjälp att utforska ett utvalt område. Temat anslås här inom kort.

Hur skriver du din rapport inom matematik? Se en presentation från en av träffarna Att skriva en matematikrapport

Projekt från tidigare läsår

Tidigare läsår har vi arbetat med följande teman och doktorander:

  • 21/22: Gruppteori, Aryaman Jal, KTH
  • 20/21: Pandemins matematik, Anna Karlhede, Stockholms universitet och SciLife Lab
  • 19/20: P vs NP - komplexitetsteori, Petter Restadh KTH
  • 18/19: Beräkningsteori, Johan Lindberg Stockholms universitet
  • 17/18: Dynamiska system och kaos, Thomas Ohlson-Timoudas KTH
  • 16/17: Kombinatorik och grafteori, Oliver Krüger, Stockholms universitet
  • 15/16: Euklidisk, sfärisk och hyperbolisk geometri, Katharina Radermacher KTH
  • 14/15: Valmatematik och dussinrevolution, Elin Gawell Stockholms universitet
  • 13/14: Talteori och omöjliga integraler, Martin Strömqvist KTH

Om du tycker något av dessa områden låter spännande berättar vi gärna mer.
Kontakt och mer information: @email