Matematik

Vi hjälper dig gärna att komma igång med gymnasiearbetet i matematik. Förutom projektgruppens tema har vi även möjlighet att handleda och/eller låna ut material för arbeten inom exempelvis kryptering, musikens matematik, oändliga mängder och kombinatoriska spel. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom matematik vid högskolan.

Välkommen med din fråga - vi hjälper dig eller tipsar om vilken forskare du kan kontakta!

Tema läsåret 21/22: Gruppteori

Läsåret 21/22 studerar vi grupper som tema för gymnasiearbeten matematik. Inom algebra består en grupp av en viss mängd och en tillhörande binär operation (så som multiplikation eller addition). Heltalen tillsammans med addition är ett viktigt exempel på en grupp. Gruppteorin är grundläggande för abstrakt algebra och behovet av att kunna behärska området uppstår inom nästan alla grenar av matematik och inom många olika tillämpningar. Handledningen sker på engelska. Läs mer om projektet.

Handledning: Aryaman Jal, doktorand vid KTH
Kontaktperson: Elin Ottergren, Vetenskapens Hus
 

Schema för höstens träffar med projektgruppen

Datum & Tid Innehåll
8/9 kl. 16:00-17:00  Uppstart och planering
23/9 kl. 17:00-19:00 Träff 1: Permutationer och cykler
7/10 kl. 17:00-19:00 Träff 2: Bevis av Futurama-teoremet
14/10 kl. 17:00-19:00 Träff 3: Definition av en grupp
20/10 kl. 18:00-20:00 Träff 4: Egenskaper för och exempel på en grupp 
21/10 kl. 17:00-19:00 Träff 5: Mer egenskaper och exempel
28/10 kl. 17:00-18:00 Extraträff: Att skriva en matematikrapport
1/11 kl. 17:00-19:00 Träff 6: Delgrupper och dess storlekar
4/11 kl. 17:00-19:00 Träff 7: Mer om delgrupper och Lagranges sats
11/11 kl. 17:00-19:00 Träff 8: Konsekvenser av Lagranges sats
18/11 kl. 17:00-19:00 Träff 9: Normala delgrupper
25/11 kl. 17:00-19:00 Träff 10: Kvotgrupper
2/12 kl 17:00-19:00 Träff 11: Isomorfier
dec-jan Uppehåll
feb-mars Träff 12: Avslutning och elev-presentationer

 

Projekt från tidigare läsår

Tidigare läsår har vi arbetat med följande teman och doktorander:

  • 20/21: Pandemins matematik, Anna Karlhede, Stockholms universitet och SciLife Lab
  • 19/20: P vs NP - komplexitetsteori, Petter Restadh KTH
  • 18/19: Beräkningsteori, Johan Lindberg Stockholms universitet
  • 17/18: Dynamiska system och kaos, Thomas Ohlson-Timoudas KTH
  • 16/17: Kombinatorik och grafteori, Oliver Krüger, Stockholms universitet
  • 15/16: Euklidisk, sfärisk och hyperbolisk geometri, Katharina Radermacher KTH
  • 14/15: Valmatematik och dussinrevolution, Elin Gawell Stockholms universitet
  • 13/14: Talteori och omöjliga integraler, Martin Strömqvist KTH

Om du tycker något av dessa områden låter spännande berättar vi gärna mer.
Kontakt och mer information: @email