kryptoapparat

Matematik

Vi hjälper dig gärna att komma igång med ditt gymnasiearbete i matematik. Förutom projektgruppen har vi exempelvis möjlighet att handleda inom områden som rör exempelvis kryptering, musikens matematik och spel. Välkommen med din fråga - vi hjälper dig i mån av tid!


Projektgruppen 19/20 arbetar med teman kring "P=NP?"

Detta läsår kommer vi att jobba med Petter Restadh som är forskarstuderande vid KTH och specialiserar sig på ämnen inom kombinatorik som har tillämpningar inom bland annat AI-teknik.

Temat som vi kommer att fokusera på handlar om den matematiska frågan: är P=NP? Enkelt förklarat går det ut på att försöka avgöra om huruvida två klasser av beslutsproblem, P och NP är samma klass eller ej. Något som ger viktig information om hur lång tid det kan ta att lösa problem. Problemet är fundamentalt för datavetenskap och beräkningsteori så en lösning skulle ha långtgående konsekvenser för såväl matematik, kryptografi, algoritmforskning, AI, spelteori, multimediabehandling, filosofi, ekonomi och många andra områden. Om någon matematiker kan svara på denna fråga vinner hen en miljon dollar. Detta är alltså ett mycket prestigefyllt område och utlyst som ett av ”Millennieproblemen” av Clay Mathematics Institute. 

I projektgruppen kommer ni att få bekanta er med det matematiska området som detta problem härstammar från och få tips om berörda frågeställningar som är lämpliga att arbeta med inom gymnasiarbetet. Projektet kommer i huvudsak att ha tre spår: 

  • Genomgång av teorin för området. 
  • Analysera om ett spel ligger i P eller NP.
  • Analysera komplexitet för algoritmer.

I samtliga spår kan det vara bra att bekanta sig med lämpligt progammeringsspråk.


Schema för höstens träffar

Fler tillfällen anslås här senare. Under träff 2 kommer vi också att diskutera vilken projektinriktning gruppdeltagarna väljer. Fortsatta träffar under läsåret bokas in i samråd med gruppdeltagarna. Det är därför mycket viktigt att närvara de första två träffarna.


Vi vill rekommendera dig som är med i projektgruppen att också delta i Stockholms Matematiska cirkel då den är relaterad till temat detta läsår. Första träffen med Matematiska cirkeln är den 19 september kl 16:00, F2 (Lindstedtsvägen 26/28) på KTH:s huvudcampus.


Anmälan till läsåret 19/20: via formulär

Kontakt och mer information: @email


Teman i projektgrupper från tidigare läsår