Kosmisk strålning

Är du nyfiken på kosmisk strålning? Sätt ihop din egen detektor utifrån en egen frågeställning. Du kan komplettera med data som vi har samlat in med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickade upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Vi har mätningar från många flygningar. 

Gymnasiearbetena genomförs i huvudsak under höstlovet, vecka 44 (30/10 – 1/11). Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. Under resten av terminen kan utrustning lånas eller laborationer genomföras i Vetenskapens Hus efter överenskommelse.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Fysik