Kosmisk strålning

Är du nyfiken på kosmisk strålning? Sätt ihop din egen detektor utifrån en egen frågeställning. Du kan komplettera med data som vi har samlat in med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickade upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Vi har mätningar från många flygningar.

Gymnasiearbetena inleds under höstterminen då vi träffas vid 6-7 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. 

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Fysik