Kemi

Vi erbjuder varje år 1-2 gymnasiearbetsprojekt inom kemi med uppstart under höstterminen. Här under kan du läsa mer om några av de projekt vi erbjöd under läsåret 2020/2021.

Teman för läsåret 2021/2022 är inte klara än, men det generella upplägget kommer bli ungefär som tidigare år. Är du intresserad, kontakta gärna kemigruppen på kemi@vetenskapenshus.se 

Gymnasiearbeten under höstterminen 2020

Återvinning av mobiltelefoner

Gymnasiearbete på KTH

Är du intresserad av resursåtervinning finns det möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med  Kerstin Forsberg och hennes forskargrupp på avdelningen för resursåtervinning vid KTH.

Viss handledning och möjlighet till laborativt arbete på KTH erbjuds under hösten 2020. Tider för träffar på KTH bestäms i samråd med forskarna.

Observera att handledningen till största del kommer ges på engelska.

Detta projekt fokuserar på återvinning av mobiltelefoner. Projektet är tvärvetenskapligt och kan koppla till både naturkunskap (t ex kemi och teknik) och samhällskunskap (t ex ekonomi, sociologi och politik). Uppgiften är att undersöka en mobiltelefon från ett återvinningsperspektiv. Olika material i telefonen kartläggs med avseende på sammansättning och komponenternas värde. Studien omfattar även att ta reda på hur batterierna kan samlas in och återvinnas samt drivkrafter och hinder för att detta ska ske. Ett läromål är även att erhålla en ökad generell förståelse för återvinning av material i en cirkulär ekonomi.

För mer information, se filen "GyArb20 Recycling mobiltelefoner.pdf".

Allelopati: växternas hemliga krig

Gymnasiearbete i kemi/biologi på Vetenskapens Hus

Gymnasiearbeten i allelopati* på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet. Hur växter kan utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt. Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök.

Arbetet sker självständigt på den egna skolan med ett antal seminarietillfällen via zoom och på Vetenskapens Hus som stöd i det experimentella arbetet. Träffarna är obligatoriska för alla deltagare. Datum för träffarna kommer i augusti.

Läs här för mer information.

*Allelopati är när en organism producerar en eller flera ämnen som påverkar tillväxt, överlevnad eller reproduktion hos andra organismer.

Anmälan

Intresseanmälan fylls i senast 1 september via följande formulär: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete

Där anger du vilket gymnasiearbete du är intresserad av och motiverar varför.

Besked om du blivit antagen till något av projekten ges i mitten av september.

Kontakt

Kontakt och mer information: @email