Återvinning av mobiltelefoner

Är du intresserad av resursåtervinning finns det möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med Kerstin Forsberg och hennes forskargrupp på avdelningen för resursåtervinning vid KTH. Detta projekt fokuserar på återvinning av mobiltelefoner. Projektet är tvärvetenskapligt och kan koppla till både naturkunskap (t ex kemi och teknik) och samhällskunskap (t ex ekonomi, sociologi och politik).

Viss handledning och möjlighet till laborativt arbete på KTH erbjuds under hösten 2022. Tider för träffar på KTH bestäms i samråd med forskarna.

Uppgiften är att undersöka en mobiltelefon från ett återvinningsperspektiv. Olika material i telefonen kartläggs med avseende på sammansättning och komponenternas värde. Studien omfattar även att ta reda på hur batterierna kan samlas in och återvinnas samt drivkrafter och hinder för att detta ska ske. Ett läromål är även att erhålla en ökad generell förståelse för återvinning av material i en cirkulär ekonomi.

För mer information, se filen "GyArb22 Recycling mobiltelefoner.pdf".
Observera att handledningen till största del kommer ges på engelska.