Mobiltelefoner

Kemi

Gymnasiearbeten under höstterminen 2019

Recycling

Är du intresserad av resursåtervinning finns det möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med  Kerstin Forsberg och hennes forskargrupp på avdelningen för resursåtervinning vid KTH. I projekten ”Återvinning av mobiltelefoner” och ”Biogas production from kitchen (food) waste” får du möjlighet att fördjupa dig i resursåtervinning från olika perspektiv.

Viss handledning och möjlighet till laborativt arbete på KTH erbjuds under hösten 2019. Tider för träffar på KTH bestäms i samråd med forskarna. 

Återvinning av mobiltelefoner

Detta projekt fokuserar på återvinning av mobiltelefoner. Projektet är tvärvetenskapligt och kan koppla till både naturkunskap (t ex kemi och teknik) och samhällskunskap (t ex ekonomi, sociologi och politik). Uppgiften är att undersöka en mobiltelefon från ett återvinningsperspektiv. Olika material i telefonen kartläggs med avseende på sammansättning och komponenternas värde. Studien omfattar även att ta reda på hur batterierna kan samlas in och återvinnas samt drivkrafter och hinder för att detta ska ske. Ett läromål är även att erhålla en ökad generell förståelse för återvinning av material i en cirkulär ekonomi.

För mer information, se filen "GyArb19 Recycling mobiltelefoner.pdf".

Biogas Production from Kitchen (Food) Waste

In this project, pupils will design and conduct an experiment with data evaluation to comparatively evaluate the influence of waste amount on biogas production. For this purpose, they will use their own food waste generated at their houses. They can set-up a small bioreactor to produce biogas.

För mer information, se filen "GyArb19 Biogas Production from Kitchen Waste.pdf".

Observera att all handledning för detta projekt ges på engelska! 

Anmälan

Intresseanmälan fylls i senast 6 september på följande hemsida: www.kth.se/form/recycling

Besked om du blivit antagen till projektet ges under v 37.

Kontakt

Kontakt och mer information: @email