Kemi

Vi erbjuder varje år 1-2 gymnasiearbetsprojekt inom kemi med uppstart under höstterminen. Här under kan du läsa mer om de projekt vi kommer erbjuda under läsåret 2021/2022.

Tema hösten 2021: Återvinning av mobiltelefoner

Är du intresserad av resursåtervinning finns det möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med Kerstin Forsberg och hennes forskargrupp på avdelningen för resursåtervinning vid KTH. Detta projekt fokuserar på återvinning av mobiltelefoner. Projektet är tvärvetenskapligt och kan koppla till både naturkunskap (t ex kemi och teknik) och samhällskunskap (t ex ekonomi, sociologi och politik). Observera att handledningen till största del kommer ges på engelska.

Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.

Tema hösten 2021: Nanocellulosa – Nya bio-baserade material från skogen 

Vattenrening med nanocellulosa. Vilka nya material kan vi utveckla från skogen och hur kan vi använda dem i bl.a. vattenrening? I detta projekt ligger fokus på utvecklingen av nya material från naturens vanligaste organiska polymer, cellulosa. Du kommer att få framställa nanocellulosa aerogeler som är ultralätta fasta material med hög porositet, och undersöka dess användning för vattenrening. Gymnasiearbetet genomförs i samarbete med KTH:s forskargrupp i fiberteknologi.

Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet

Tema hösten 2021: Allelopati – växternas hemliga krig

Kan växter utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt? Gymnasiearbeten i allelopati på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet.  Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök. 

Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.