Gymnasiearbeten i kemi, Stockholms universitet

Nu finns möjligheten att genomföra gymnasiearbete på Stockholms universitet med handledning av doktorander från kemiska sektionen. Handledningen ges huvudsakligen i vecka 44, samt vid två tillfällen digitalt.

Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Kemi