Olika fysikaliska experiment

Fysik

Gymnasiearbeten under vårterminen 2020

Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Ska du skriva ett gymnasiearbete i vår? Tycker du det är spännande med astronomi, svarta hål och häftiga explosioner?

Sök då till vårt gymnasieprojekt om gammablixtar våren 2020! Med hjälp av data från rymdteleskopet Fermi får du studera gammastrålningen från de spektakulära explosioner som uppstår när svarta hål bildas. Under januari och februari erbjuder vi introducerande föreläsningar, laborationer och handledning av forskare från KTH och Stockholms universitet. Du har själv ansvaret för att driva din frågeställning vidare, men genom handledning hjälper vi dig att formulera den.

Uppstart tisdag 14/1-2020.

För mer information kontakta Tanja Nymark.

Läs mer om projektet.

Ansökan görs senast 7/1 via denna länk: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete-gammablixtar

Gymnasiearbeten under höstterminen 2019

Kosmisk strålning

Gör riktiga mätningar med partikeldetektor för att undersöka kosmisk strålning i ditt gymnasiearbete. Du väljer själv vad du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Möjlighet finns även att samla strålningsdata med hjälp av en höghöjdsballong, som används som del i gymnasiearbetet. Sedan kommer du t.ex. att kunna jämföra dina mätningar med mätningar som Christer Fuglesang gjort på rymdstationen ISS. Uppstart onsdag 18/9.

För mer information kontakta Stefan Åminneborg.

Läs mer om projektet.

Artikel i Fysikaktuellt (maj 2019) om gymnasiearbetet om kosmisk strålning (s. 13-14)

Vi tar emot intresseanmälningar t o m vecka 36 (senast fredag 6/9) via detta formulär: https://www.kth.se/form/5cc17472a27edd5cc4c911ab, och återkommer ca 11/9 med antagningsbesked.

Exoplaneter

I det här projektet får du hjälp med att under ditt gymnasiearbete (ensam eller tillsammans med en annan elev) planera en teoretisk undersökning inom forskningsämnena exoplaneter och astrobiologi (forskning om förutsättningar för liv utanför jorden). De möjliga frågeställningarna inom dessa områden är extremt varierade. Är du mer intresserad av stjärnors påverkan, eller kanske atmosfärer, vulkanism och geologi? Uppstart onsdag 18/9.

För mer information kontakta Simon Eriksson eller Tanja Nymark.

Läs mer om projektet.

Vi tar emot intresseanmälningar t o m vecka 36 (senast fredag 6/9) via detta formulär: http://www.kth.se/form/gymnasiearbete2019exoplaneter, och återkommer ca 11/9 med antagningsbesked.

Blandade teman i fysik

OBS! Pga ombyggnadsarbeten kommer nedanstående aktiviteter starta senare under läsåret, vi återkommer med mer info när vi vet mer.

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt. Områdena som vi kan hjälpa till med (i mån av tid) är:

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. Det kommer att vara möjligt att låna utrustning.

Supraledning

Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

Datainsamling

Det finns ett stort utbud av sensorer som kan kopplas till dator för insamling av data vid exempelvis långtidsmätningar.

För frågor om lån av utrustning kontakta Stefan Åminneborg, tel: 08-790 98 09