Fysik

Vi erbjuder varje år 1-2 gymnasiearbetsprojekt inom fysik med uppstart i början av höstterminen. Här under kan du läsa mer om några av de projekt vi har erbjudit tidigare. Teman för läsåret 2021/2022 är inte klara än, men upplägget kommer bli ungefär som tidigare år.

Gymnasiearbeten under höstterminen 2020

Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Ska du skriva ett gymnasiearbete i höst? Tycker du det är spännande med astronomi, svarta hål och häftiga explosioner?

Sök då till vårt gymnasieprojekt om gammablixtar hösten 2020! Med hjälp av data från rymdteleskopet Fermi får du studera gammastrålningen från de spektakulära explosioner som uppstår när svarta hål bildas. Vi erbjuder introducerande föreläsningar, laborationer och handledning av forskare från KTH och Stockholms universitet. Du har själv ansvaret för att driva din frågeställning vidare, men genom handledning hjälper vi dig att formulera den.

Uppstart onsdag 9 september 2020 kl 17.30 - 19.30.

För mer information kontakta Tanja Nymark.

Läs mer om projektet.

Ansökan görs senast 1/9: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete 

Kosmisk strålning

Är du nyfiken på kosmisk strålning?

Var med om att samla strålningsdata med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickar upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Du väljer själv vilka aspekter av insamlad data du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Det finns även möjlighet att komplettera med mätningar med partikeldetektorer på marken.

För mer information kontakta Stefan Åminneborg.

Läs mer om projektet.

Artikel i Fysikaktuellt (maj 2019) om gymnasiearbetet om kosmisk strålning (s. 13-14)

Uppstart onsdag 16 september 2020 kl 17.30 - 19.30.

Ansökan senast 1/9: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete

Blandade teman i fysik, löpande starttid under läsåret.

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt. Områdena som vi kan hjälpa till med (i mån av tid) är:

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. 

Supraledning

Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

För frågor kontakta Stefan Åminneborg, tel: 08-790 98 09