Kosmisk strålning

Var med om att samla strålningsdata med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickar upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Du väljer själv vilka aspekter av insamlad data du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Det finns även möjlighet att komplettera med mätningar med partikeldetektorer på marken.

Gymnasiearbetena inleds under höstterminen då vi träffas vid 6-7 tillfällen. Under träffarna varvas eget arbete med information kring kosmisk strålning, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur detektorerna fungerar. Vi planerar att  skicka upp detektorer i väderballong en lördag i slutet av oktober. Detta innebär en valfri roadtrip till Dalarna och Värmland. Du får vara med och planera mätningarna och framförallt analysera data. Analysen av ballongdata kommer att vara grunden för ditt arbete. Det finns gott om data från föregående år som du också kan jämföra med. Nuvarande höjdrekord med våra detektorer är 36270 m, detta sattes 2018.

I början av våren avslutas projektet med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

Artikel i Fysikaktuellt (maj 2019) om gymnasiearbetet om kosmisk strålning (s. 13-14)

Uppstart i mitten av september på Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29.

Schema 2021

Träff 1:
Introduktion
Föreläsning: Kosmisk strålning intro (pdf från föreläsningen finns längst ner på sidan)

Träff 2:
Genomgång detektorer, demonstrationer
Föreläsning: Experimentutförande
Lab: Kosmisk strålning, testa detektorer

Träff 3:
Diskutera möjliga frågeställningar
Föreläsning: Mätosäkerhet
Genomgång av dataanalys, uppföljning av lab

Träff 4:
Formulera frågeställning, förbereda ballongflygning
Diskussion och frågor

En lördag i oktober eller november - heldag 
Myonmätning i atmosfären med väderballong, vädret avgör om och när.

Träff 5:
Gästföreläsning: Svarta hål.
Genomgång av data från ballongflygningen.
Diskussion och frågor

Träff 6:
Analys av ballongdata (laboration)
Presentation av alla gruppers frågeställningar
Diskussion och frågor

Träff 7:
Frågetillfälle – frivilligt (anmäl innan)

Jullov

Träff 8:
Mini-konferens – Presentation av resultat

Kontakt

Stefan Åminneborg

Data från ballongflygningar
Kursinformation gammal
Litteratur- och länklista
Beskrivning och bakgrund