Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Analysera riktiga data från det rymdburna teleskopet Fermi för att undersöka gammablixtar i ditt gymnasiearbete.

Ungefär en gång om dagen träffas jorden av våldsamma “ljusglimtar” av gammastrålning, den mest energirika formen för elektromagnetisk strålning. Dessa gammablixtar varar bara några sekunder, men innehåller mer energi än vad solen skickar ut under hela sin livstid. Under dessa sekunder kan en gammablixt dränka all annan gammastrålning på himlen. Gammablixtarna uppstår när ett svart hål bildas, antingen då en massiv stjärna exploderar eller när två neutronstjärnor smälter samman. Dessa fenomen kan dock bara observeras från rymden eftersom gammastrålningen absorberas i atmosfären. Med hjälp av det rymdburna teleskopet Fermi studerar vi strålningen från gammablixtar och använder detta för att försöka förstå mekanismerna bakom explosionerna.

Under arbetets gång kommer du använda data från Fermi och andra satelliter för att undersöka en frågeställning du själv väljer. Du kommer kunna välja mellan teoretiska studier där du jämför litteratur från olika källor och mer praktiskt inriktade studier där du bearbetar data från tabeller eller analyserar data från Fermi.

Gymnasiearbetet genomförs under höstterminen i samarbete med forskare från KTH och Stockholms universitet. Vi kommer träffas vid 5-6 tillfällen under hösten och ytterligare ett par gånger i början av vårterminen. Vi planerar att genomföra de flesta träffarna på plats i Vetenskapens Hus, men vissa träffar kan komma att bli på distans. Under träffarna varvas eget arbete med föreläsningar, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur analysverktygen fungerar. Det kommer även vara möjligt att följa föreläsningarna på distans.

Projektet avslutas i början av vårterminen med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

För mer information kontakta Tanja Nymark.

Preliminärt schema 2021

 

Träff 1:  torsdag 9/9 kl 17.00 - 19.00

Plats: Distans via Zoom

Introduktion till gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus
Introduktion till Fermiteleskopet och gammablixtar

 

Träff 2: torsdag 16/9 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Föreläsning: Gammablixtar
Förslag på undersökningsområden, exempel på tidigare arbeten
Frågor och diskussion

 

Träff 3: tisdag 21/9 kl 17.00 - 20.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Laboration - Analys av en gammablixt
Diskutera möjliga frågeställningar

 

Träff 4: torsdag 30/9 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Föreläsning: Mätvärdebehandling
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

 

Träff 5: torsdag 21/10 kl 17.00 - 19.00
Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Föreläsning: Repetition ljuskurvor
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

 

Träff 6: torsdag 11/11 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Föreläsning
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 7: torsdag 2/12 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Frivilligt frågetillfälle / möjlighet att labba på VH

 

Träff 8: torsdag 20/1 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Frivilligt frågetillfälle / möjlighet att labba på VH

 

Träff 9: onsdag 16/2 kl 17.00 - 19.00

Plats: Vetenskapens Hus, Roslagstullsbacken 29

Mini-konferens – Presentation av resultat

 

Länkar och lästips

NASAs information om Fermiteleskopet

Fermi science

FOTO: ESA