Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Analysera riktiga data från det rymdburna teleskopet Fermi för att undersöka gammablixtar i ditt gymnasiearbete.

Ungefär en gång om dagen träffas jorden av våldsamma “ljusglimtar” av gammastrålning, den mest energirika formen för elektromagnetisk strålning. Dessa gammablixtar varar bara några sekunder, men innehåller mer energi än vad solen skickar ut under hela sin livstid. Under dessa sekunder kan en gammablixt dränka all annan gammastrålning på himlen. Gammablixtarna uppstår när ett svart hål bildas, antingen då en massiv stjärna exploderar eller när två neutronstjärnor smälter samman. Dessa fenomen kan dock bara observeras från rymden eftersom gammastrålningen absorberas i atmosfären. Med hjälp av det rymdburna teleskopet Fermi studerar vi strålningen från gammablixtar och använder detta för att försöka förstå mekanismerna bakom explosionerna.

Under arbetets gång kommer du använda data från Fermi och andra satelliter för att undersöka en frågeställning du själv väljer. Du kommer kunna välja mellan teoretiska studier där du jämför litteratur från olika källor och mer praktiskt inriktade studier där du bearbetar data från tabeller eller analyserar data från Fermi.

Gymnasiearbetet genomförs under höstterminen i samarbete med forskare från KTH och Stockholms universitet. Vi kommer träffas vid 5-6 tillfällen under hösten och ytterligare ett par gånger i början av vårterminen. Vi planerar att genomföra de flesta träffarna på plats i Vetenskapens Hus, men vissa träffar kan komma att bli på distans. Under träffarna varvas eget arbete med föreläsningar, hjälp med att välja en frågeställning, planera projektet och lära dig hur analysverktygen fungerar. Det kommer även vara möjligt att följa föreläsningarna på distans.

Projektet avslutas i början av vårterminen med en mini-konferens där alla deltagare presenterar sina resultat.

För mer information kontakta Tanja Nymark.

Preliminärt schema 2021

Datum för träffarna publiceras i slutet på augusti. Tid för träffarna är 17.00 - 19.30.

Träff 1: 

Introduktion till gymnasiearbeten i Vetenskapens Hus
Introduktion till Fermiteleskopet och gammablixtar

Träff 2:

Föreläsning: Gammablixtar
Frågor och diskussion

Träff 3:

Laboration - Analys av en gammablixt
Diskutera möjliga frågeställningar

 

Träff 4:
Möjlighet att boka handledning på distans

Träff 5:
Presentation av alla gruppers frågeställningar
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 6:

Föreläsning: Statistik, mätvärdebehandling
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 7:

Föreläsning: Svarta hål

Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 8 (februari 2022):

Mini-konferens – Presentation av resultat

Länkar och lästips

NASAs information om Fermiteleskopet

Fermi science

FOTO: ESA