Exoplaneter

Gör en teoretisk undersökning av vilka faktorer som kan påverka möjligheterna för liv på planeter utanför vårt solsystem (s.k. exoplaneter), något som faller inom området astrobiologi

Inledande ingår även ett praktiskt moment där du får analysera riktiga forskningsdata och (åter)upptäcka en eller flera planeter, och utifrån dina resultat påbörja en undersökning kring stjärnsystemets och planetens förutsättningar för liv.

Hur du sen utökar din undersökning till andra exoplaneter och vilka aspekter du vill fokusera på väljer du själv. Projektet handleds under HT 21 vid ett antal träffar av en forskare i astrofysik och exoplaneter från Institutionen för astronomi vid Stockholms Universitet.

Under de första 3 (av 6) träffarna ingår inledande föreläsningar om exoplaneter och astrobiologi samt laborationer som demonstrerar två av de metoder som upptäckt flest planeter. I samband med dessa börjar du formulera en frågeställning för din teoretiska undersökning. Du har stor frihet inom vilket/vilka områden du vill fokusera din undersökning och får hjälp med handledning för att planera den, men du har också själv ansvaret för att driva den vidare.

Projektet har ett teoretiskt fokus då vi inte kan erbjuda dig egna experiment/observationer som är lämpliga, så frågeställningarna blir mer av en undersökande natur. Med över 4000 kända exoplaneter och mängder av data tillgängligt via Internet finns det däremot en enorm flexibilitet i vad du kan välja att utforska!

Ansökan görs senast 1/9-21 via detta formulär: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete-vh-21-22.

Antagningsbesked kommer under vecka 36.

Uppstart tisdag 7 september. Alla träffar under hösten genomförs på distans via Zoom.

Schema 2021

Träff 1: tisdag 7/9 kl 17.00 - 19.00
Introduktion
Föreläsning: Exoplaneter
Användbara internet-resurser för projektet
Diskussion kring möjliga frågeställningar

Träff 2: tisdag 14/9 kl 17.00 - 19.00
Laboration: Hur hittar man exoplaneter?
Diskussion och frågor

Träff 3: tisdag 21/9 kl 17.00 - 19.00
Föreläsning: Astrobiologi (liv utanför solsystemet?)
Formulera frågeställning
Diskussion och frågor

Träff 4: tisdag 5/10 kl 17.00 - 19.00
5-10 minuter presentation av din/er frågeställning
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 5: tisdag 26/10 kl 17.00 - 19.00
Föreläsning: Mätosäkerheter i astronomi
Eget arbete under handledning
Diskussion och frågor

Träff 6: tisdag 30/11 kl 17.00 - 19.00
Diskussion och frågor

Jullov

Träff 8: onsdag 16/2 kl 17.00 - 19.00 i Vetenskapens Hus
Mini-konferens – Presentation av resultat

Bakgrund
Dokument
Kursinformation