Fysik

Vi erbjuder varje år 1-2 gymnasiearbetsprojekt inom fysik med uppstart i början av höstterminen. Programmet för läsåret 2022/2023 kommer uppdateras i slutet på maj.

Här under kan du läsa mer om de projekt som erbjöds under läsåret 2021/2022.

Tema hösten 2021: Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Ska du skriva ett gymnasiearbete i höst? Tycker du det är spännande med astronomi, svarta hål och häftiga explosioner? Sök då till vårt gymnasieprojekt om gammablixtar hösten 2021! Med hjälp av data från rymdteleskopet Fermi får du studera gammastrålningen från de spektakulära explosioner som uppstår när svarta hål bildas. Vi erbjuder introducerande föreläsningar, laborationer och handledning av forskare från KTH och Stockholms universitet. Arbetet kan riktas antingen mot teori eller mot bearbetning av data. Du har själv ansvaret för att driva din frågeställning vidare, men genom handledning hjälper vi dig att formulera den. Uppstart i början av september.

Kontaktperson: Tanja Nymark.
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.

Tema hösten 2021: Kosmisk strålning

Är du nyfiken på kosmisk strålning? Var med om att samla strålningsdata med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickar upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Du väljer själv vilka aspekter av insamlad data du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Det finns även möjlighet att komplettera med mätningar med partikeldetektorer på marken. Uppstart onsdag 15 september 2021.

Kontaktperson: Stefan Åminneborg.
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.

Tema hösten 2021: Exoplaneter och astrobiologi

Tycker du det är spännande med astronomi, planeter runt andra stjärnor och frågan om liv i Universum? Då kan du söka till vårt gymnasieprojekt i Exoplaneter och astrobiologi! Genom projektet erbjuder vi introducerande föreläsningar och laborationer samt handledning i ämnet av en forskare från Institutionen för astronomi vid Stockholms Universitet. Du har själv ansvaret för att driva din frågeställning vidare, men genom handledning kan du få hjälp att formulera den. Projektet kommer genomföras på distans. Uppstart tisdag 7 september 2021.

Kontakt: @email
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.

Blandade teman i fysik, löpande starttid under läsåret.

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt. Områdena som vi kan hjälpa till med (i mån av tid) är:

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. 

Supraledning

Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

För frågor om våra blandade teman i fysik kontakta Stefan Åminneborg, tel: 08-790 98 09