Olika fysikaliska experiment

Fysik

Gymnasiearbeten under höstterminen 2020

Gammablixtar - universums kraftigaste explosioner

Ska du skriva ett gymnasiearbete i höst? Tycker du det är spännande med astronomi, svarta hål och häftiga explosioner?

Sök då till vårt gymnasieprojekt om gammablixtar hösten 2020! Med hjälp av data från rymdteleskopet Fermi får du studera gammastrålningen från de spektakulära explosioner som uppstår när svarta hål bildas. Vi erbjuder introducerande föreläsningar, laborationer och handledning av forskare från KTH och Stockholms universitet. Du har själv ansvaret för att driva din frågeställning vidare, men genom handledning hjälper vi dig att formulera den.

Uppstart i mitten av september 2020.

För mer information kontakta Tanja Nymark.

Läs mer om projektet.

Ansökan görs senast 1/9: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete 

Kosmisk strålning

Är du nyfiken på kosmisk strålning?

Var med om att samla strålningsdata med hjälp av en höghöjdsballong, vi skickar upp partikeldetektorer och en mängd andra sensorer till över 30 km höjd! Du väljer själv vilka aspekter av insamlad data du vill undersöka och hur du lägger upp arbetet. Det finns även möjlighet att komplettera med mätningar med partikeldetektorer på marken.

För mer information kontakta Stefan Åminneborg.

Läs mer om projektet.

Artikel i Fysikaktuellt (maj 2019) om gymnasiearbetet om kosmisk strålning (s. 13-14)

Uppstart i mitten av september 2020.

Ansökan senast 1/9: https://www.kth.se/form/gymnasiearbete

Blandade teman i fysik, löpande starttid under läsåret.

Vi har möjlighet att bistå med utrustning och kunnande i ett antal områden inom fysiken. Då efterfrågan på blandade teman är stor så tar vi endast emot elever från våra partnerkommuner och partnerskolor i dessa projekt. Områdena som vi kan hjälpa till med (i mån av tid) är:

Radioaktivitet

Vi har mätutrustningar för mätningar av radioaktiva ämnen. Framför allt kan vi studera radon i hus och i vattenprover. Vi kan också mäta cesiumhalt i exempelvis svampar. 

Supraledning

Ni kan komma hit och mäta hur resistansen varierar med olika temperatur på två prover av olika supraledande ämnen. Ett sådant experiment där man bestämmer kritiska temperaturen för ett supraledande ämne är ett bra komplement vid arbeten som handlar om supraledning.

Ljusmätningar

Vi har spektrometrar för avancerade mätningar av ljusintensitet vid olika våglängder. Möjliga tillämpningar är absorbtionsmätningar eller spektralanalys av olika källor (lampor, solen eller annat)

För frågor kontakta Stefan Åminneborg, tel: 08-790 98 09

 

Gymnasiearbeten under höstterminen 2019

Exoplaneter

I det här projektet får du hjälp med att under ditt gymnasiearbete (ensam eller tillsammans med en annan elev) planera en teoretisk undersökning inom forskningsämnena exoplaneter och astrobiologi (forskning om förutsättningar för liv utanför jorden). De möjliga frågeställningarna inom dessa områden är extremt varierade. Är du mer intresserad av stjärnors påverkan, eller kanske atmosfärer, vulkanism och geologi? Uppstart onsdag 18/9.

För mer information kontakta Simon Eriksson eller Tanja Nymark.

Läs mer om projektet.

Vi tar emot intresseanmälningar t o m vecka 36 (senast fredag 6/9) via detta formulär: http://www.kth.se/form/gymnasiearbete2019exoplaneter, och återkommer ca 11/9 med antagningsbesked.