Dokument - Exoplaneter

Databaser och program

The Extrasolar Planets Encyclopaedia

Systemic Online
Ett online-verktyg som kan användas för att titta på radialhastighetsdata (RV) och anpassa en model till observationer för att få ut t.ex. planetens massa.

Simbad, astronomisk databas
En enorm databas där man kan söka på de flesta stjärnor, galaxer, planeter mm och få fram all möjlig information. T.ex. artiklar som skrivits om objektet eller som relaterar till det, hur stjärnfältet ser ut runt omkring och mycket mer.

Publikationer (frivillig läsning)

Kepler-62: A five-planet system with planets of 1.4 and 1.6 Earth-radii in the Habitable Zone. Borucki et al. (2013) Exempel på ett planetsystem som upptäcktes i Keplerdatan. Vi kommer titta lite kort på Kepler-data från detta system.

Habitability: A Review. Cockell et al. (2016)
Allmänt om beboelighet och olika faktorer som inverkar. Exempel på en review-artikel (artikel som mer övergripande beskriver många aspekter kring ett område inom vetenskapen). Kan vara ett bra sätt att hitta referenser till artiklar som diskuterar en specifik faktor/aspekt på djupet.

Habitability of Exoplanetary Systems. Dobos (2017)
En artikel som också diskuterar beboelighet på satelliter (månar) och inte bara planeter.

Exoplanet detection methods. Wright & Gaudi (2012)
Review-artikel som täcker in de olika metoderna som används för att direkt eller indirekt detektera exoplaneter.

Highlights in the Study of Exoplanet Atmospheres. Burrows (2014)
Kort artikel på 6 sidor som översiktligt beskriver de olika sätt som exoplaneters atmosfärer kan undersökas. Vi kommer inte titta på några data om detta, då observationer av atmosfärer är väldigt komplicerade att analysera.

Exoplanets: Possible Biosignatures. Claudi (2017)
En artikel från augusti 2017 som tittar närmare på vilka biosignaturer vi kan och bör leta efter hos exoplaneter, nu och i framtiden. Referenslistan (ss. 20-26) innehåller också en mängd olika artiklar som kan vara relevanta beroende på er frågeställning.