Biologi

Vi erbjuder varje år något gymnasiearbetsprojekt inom biologi med uppstart under höstterminen. Här under kan du läsa mer om det projekt vi erbjöd under läsåret 2020/2021.

Tema för läsåret 2021/2022 är inte klart än, men det generella upplägget kommer bli ungefär som tidigare år. Är du intresserad, kontakta gärna biologigruppen på biologi@vetenskapenshus.se 

Gymnasiearbeten under hösten 2020

Allelopati: växternas hemliga krig

Gymnasiearbete i kemi/biologi på Vetenskapens Hus

Gymnasiearbeten i allelopati* på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet. Hur växter kan utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt. Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök. 

Arbetet sker självständigt på den egna skolan med ett antal seminarietillfällen via zoom och på Vetenskapens Hus som stöd i det experimentella arbetet. Träffarna är obligatoriska för alla deltagare. Datum för träffarna kommer i augusti.

Läs här för mer information.

*Allelopati är när en organism producerar en eller flera ämnen som påverkar tillväxt, överlevnad eller reproduktion hos andra organismer.

Forskningsblad om klimat och natur

Digitalt forskningsmaterial för skolor vid Stockholms universitet

I samarbete med Bolincentret har vi bidragit till att ta fram pedagogiska forskningsblad med interaktiva element. Materialet är anpassat för skolor i samråd med aktiva forskare och passar mycket bra för den som vill förkovra sig inom den senaste forskningen inom klimat och miljö.