Biologi

Vi erbjuder varje år något gymnasiearbetsprojekt inom biologi med uppstart under höstterminen. Här under kan du läsa mer om det projekt vi erbjuder under läsåret 2021/2022.

Tema hösten 2021: Allelopati – växternas hemliga krig

Kan växter utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt? Gymnasiearbeten i allelopati på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet.  Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök. 

Kontakt: kemi@vetenskapenshus.se
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01
Läs mer om projektet.

Vi hjälper dig gärna att komma igång med gymnasiearbetet inom teknikämnet. Vi verkar för att ditt gymnasiearbete ska ge dig goda möjligheter att förbereda dig för vidare studier inom programmering och teknik vid högskolan.

Tema läsåret 21/22: Insektfysiologi och biomimik

Insekter är den mest artrika gruppen djur på jorden. Deras fantastiska fysiologi är trimmad under ca 500 miljoner år av evolution. I detta gymnasiearbete kommer vi att i hög förstoring undersöka insekters yttre i syfte att förstå hur de har löst sina evolutionära problem. Hur använder man sina upptäckter till att skapa nya material och uppfinningar?

På Vetenskapens Hus erbjuder vi er möjlighet att fotografera era insamlade insekter med både avancerad makrofotografi och vårt svepelektronmikroskop (SEM). Vi undersöker möjligheten för er att träffa forskare från Naturhistoriska Riksmuseet (uppdateras under sommaren).

Studierna bedrivs tvärvetenskapligt över ämnena biologi och teknik.

Kontakt och mer information: @email
Anmälan: Via webbformulär senast 2021-09-01

Forskningsblad om klimat och natur

Digitalt forskningsmaterial för skolor vid Stockholms universitet

I samarbete med Bolincentret har vi bidragit till att ta fram pedagogiska forskningsblad med interaktiva element. Materialet är anpassat för skolor i samråd med aktiva forskare och passar mycket bra för den som vill förkovra sig inom den senaste forskningen inom klimat och miljö.