Bakgrund Exoplaneter

Bakgrund

Forskare inom astronomi har nu upptäckt mer än 4000 nya planeter som kretsar kring tusentals andra stjärnor, där den första exoplaneten (eng: exoplanet eller extrasolar planet) upptäcktes 1995, och de flesta har faktiskt upptäckts bara de senaste fem åren. Med dessa upptäckter ser vi en enorm variation med fantastiska stjärnsystem som är helt olika vårt eget solsystem, med planeter som är mindre än Merkurius, större än Jupiter, som kretsar kring sin stjärna på en hundradel av avståndet som Jorden kretsar kring Solen.

I denna mångfald söker inte bara astronomer, men även kemister, biologer, fysiker och geologer efter planeter som kan tänkas ha rätt förutsättningar för att liv skulle kunna uppstå. Denna korsdisciplinära forskning kallas oftast för astrobiologi och kan liknas vid läran om livet i Universum. Även om fokus i detta projekt ligger på astronomin så kommer du också stöta på många intressanta aspekter från de andra områdena i din undersökning, då väldigt många faktorer tros samspela när det gäller förutsättningarna för liv.

Ett grundläggande koncept är den klassiska beboeliga zonen (eng: classical habitable zone, CHZ) som helt enkelt definieras utefter hur mycket elektromagnetisk strålning en planet skulle ta emot vid ett visst avstånd från sin stjärna, för att det (under de rätta omständigheterna) ska kunna finnas flytande vatten på planetens yta. Detta är en bra startpunkt att utgå ifrån, men som ni kommer få se så finns det många andra faktorer som kanske till och med är viktigare!

Vid de gemensamma tillfällena kommer vi till en början diskutera de olika metoderna (främst transit- och radialhastighetsmetoden) som används för att hitta exoplaneter och ni kommer själva att se hur de används genom två laborationer. Därefter ska du börja formulera din frågeställning och planera undersökningen.