Återvinning av mobiltelefoner

Är du intresserad av resursåtervinning finns det möjlighet att genomföra ditt gymnasiearbete i samarbete med Kerstin Forsberg och hennes forskargrupp på avdelningen för resursåtervinning vid KTH. Detta projekt fokuserar på återvinning av mobiltelefoner. Projektet är tvärvetenskapligt och kan koppla till både naturkunskap (t ex kemi och teknik) och samhällskunskap (t ex ekonomi, sociologi och politik). Observera att handledningen till största del kommer ges på engelska.

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Kemi, teknik