Ansökan till gymnasiearbete läsåret 22/23

Vi erbjuder gymnasiearbeten inom biologi, fysik, kemi,  matematik och teknik i samarbete med forskare på KTH och Stockholms universitet. Arbetet sker självständigt på din skola med ett antal seminarietillfällen på Vetenskapens Hus som stöd i arbetet. Observera att du behöver delta vid samtliga mötestillfällen.

Sista datum för ansökan: den 2 september. Du får antagningsbesked under vecka 36.
Insektsfysiologi och biomimik: lämna med fördel in ansökan senast den 24 juni (du får då antagningsbesked vecka 26). Då har du möjlighet att samla in eget material (insekter) inför hösten. Annars samma datum som ovan.
Plats: Vetenskapens Hus

Läs mer om våra gymnasiearbeten.
Har du problem med formuläret? Testa annan webbläsare eller kontakta oss via info@vetenskapenshus.se.

Val av projekt

Vilket gymnasiearbete är du intresserad av?

Rangordna om du är intresserad av flera.
OBS! Ytterligare projekt kan tillkomma innan ansökan stängs.

Prioritet → Projekt
1:a handsval →
2:a handsval →
3:a handsval →
Beskriv varför du är intresserad av det gymnasiearbete du valt.

Om du har angett intresse för mer än ett projekt, ge en motivering för varje projekt du är intresserad av.

Planerar du att genomföra arbetet tillsammans med någon/några andra? Ange det här.
OBS! Om ni är fler som vill arbeta tillsammans ska ni ändå lämna in individuella ansökningar.
Något annat du vill tillägga?
Är du INTE intresserad av dessa projekt utan vill kontakta oss angående något annat, ber vi dig mejla. Du hittar e-postadresser till våra olika ämnesgrupper på vår hemsida: https://www.vetenskapenshus.se/om-oss/kontakt

Dina uppgifter

En bekräftelse på inskickat formulär kommer att skickas till denna adress. Kontakta ansvarig för formuläret om mejlet inte dyker upp.

Information om din skola

Integritetspolicy
Vetenskapens Hus integritetspolicy.