Allelopati: växternas hemliga krig

Allelopati är när en organism producerar en eller flera ämnen som påverkar tillväxt, överlevnad eller reproduktion hos andra organismer. Gymnasiearbeten i allelopati på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi.

Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati. Hur växter försöker utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt. Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök.

Arbetet sker självständigt på den egna skolan med ett antal seminarietillfällen på Vetenskapens Hus och via Zoom som stöd i det experimentella arbetet. Träffarna är obligatoriska för alla deltagare.

Övergripande planering 2021

Utgångspunkten är att träffarna sker på Vetenskapens Hus men det är möjligt att någon träff kan komma att ske på distans. Utöver följande träffar tillkommer frivilliga handledningstillfällen på distans via Zoom. Observera att träffar kan komma att ställas in eller flyttas över till distans med kort varsel på grund av den rådande pandemin.

Träff 1: tisdag 14 september kl. 17-19 (Plats: Vetenskapens Hus)

Introduktion till allelopati och exempel på frågeställningar. Demonstration av extrakttillverkning och start av gemensamt groningsförsök.

Du bör planera in ett möte med din handledare på skolan mellan träff 1 och 2 för att diskutera din frågeställning.

Träff 2: onsdag 22 september kl. 17-19 (Plats: Vetenskapens Hus)

Frågeställning och metod – hur hänger de ihop?  Planera metod.

Erfarenheter från groningsförsöket.

Innan detta tillfälle ska du ha meddelat vilken frågeställning du tänkt dig så att jag kan planera träffen på bästa sätt och kan hjälpa till med metodanpassning för de olika frågeställningarna

Träff 3: torsdag 30 september, drop in kl. 14 - 18.30 (Frivillig träff, Plats: Vetenskapens Hus)

Tillverkning av extrakt på Vetenskapens Hus. Extrakttillverkning kan också ske hemma eller i laboratorium i den egna skolan. Platsval beror på vilket lösningsmedel som ska användas.

Start av groningsförsök: 

Genomförs på egen hand. Foto eller film på försöket ska skickas in inför träff 4.

Träff 4: tisdag 19 oktober kl. 17-19 (Plats: Vetenskapens Hus)

Resultat och statistik.

Träff 5: datum och tid bestäms i samråd i projektgruppen (Frivillig träff, Plats: Vetenskapens Hus)

Avslutning. Deltagare presenterar sina resultat. Vi jämför och diskuterar. Möjlighet att ställa frågor.

Instruktioner

Du kan läsa mer om det experimentella arbetet här: Instruktioner för hur du kan utföra undersökningar kring allelopati på egen hand (pdf).

Filmer som visar hur man startar ett groningsförsök (fytotoxiskt test som undersöker om ett ämne eller blandning av ämnen påverkar grobarheten hos frön):

Groningsförsök del 1 - material

Groningsförsök del 2 - starta försöket

Groningsförsök del 3 - samla in data

Vill du utföra detta projekt kan du under sommaren förbereda dig genom att samla maskrosfrön som kan användas till groningsförsök (inget krav). Förvara fröna torrt, t.ex. i ett kuvert, och notera datum och plats där du samlat in fröna. Finns det någon växt du skulle vilja undersöka om den har fytotoxiska ämnen kan du, under förutsättning att du följer allemansrätten (Naturvårdsverkets webbplats), plocka denna och förvara i frys. Notera datum och växtplats.

Anmälan

Anmälan har stängt och projektgruppen läsåret 21/22 är fullbokad.

Kontakt

Kontakt och mer information: @email

Dokument