Allelopati – växternas hemliga krig

Kan växter utkonkurrera andra växter genom att sprida ämnen som hindrar tillväxt? Gymnasiearbeten i allelopati på Vetenskapens Hus rör sig i gränslandet mellan biologi och kemi inom forskningsfältet kemisk ekologi. Kemisk ekologi handlar om samspel i naturen som sker med hjälp av molekyler. Inom ramen för temat ”växternas hemliga krig” undersöker vi negativ allelopati och fytotoxicitet.  Undersökningarna sker genom utvinnande av aktiva ämnen ur intressanta växter och biologiska test i form av groningsförsök. 

Plats
Vetenskapens Hus
Målgrupp
gymnasieelever som går NV/TK-program
Ämne
Kemi, biologi