Science on Stage

Science on Stage är ett nätverk av lärare inom naturvetenskap, matematik och teknik som finns i Sverige och Europa. Vartannat år anordnas en festival med fortbildning och en plattform för utbyte och inspiration.

Läs mer om Science on Stage och ta del av vårt utbud av lärarmaterial. Om du vill veta som händer i Sverige så följer du oss enklast via vår Facebookgrupp eller kontaktar oss direkt.