Resurssida för pyrosekvenseringen - online

Övning 1

Sortera de olika stegen i rätt ordning

Tabell med siffrorna 1-6 där bokstäverna A-F ska fyllas i

A. Separera DNA-strängarna från varandra

B. Sekvensera DNA
 
C. Tolka resultaten
 
D. Markera starten av det område i DNA som ska sekvenseras med en primer
 
E. Kopiera upp den del av DNA:t som ska analyseras med PCR (poly chain reaction) för att få tillräcklig mängd för sekvensering.
 
F. Lös upp membranen hos cellerna från provet och extrahera ut DNA.
 
 

Pyrogram  

Den första kvävebasen i sekvenser är ett T. Utgå från storleken på denna topp i pyrogrammet för att avgöra hur många baser de andra topparna motsvarar. Bortse från mindre "skräptoppar".

Albert  

Halvbror, 61 år

Pyrogram för DNA från den misstänkte halvbrodern Albert

Edit

Butler, 64 år

Pyrogram för DNA från den misstänkta butlern Edit

Helen

Brorsdotter, 34 år

Pyrogram för DNA från den misstänkta brorsdottern Helene

Katja

Barnbarn, 17 år

Pyrogram för DNA från det misstänkta bar

Michelle

Hustru, 29 år

Pyrogram för DNA från den misstänkta hustrun Michelle

Ove

Känd brottsling, 37 år

Pyrogram för DNA från den misstänkte brottslingen Ove

Philip

Son, 42 år

Pyrogram för DNA från den misstänkte sonen Philip

Valdemar

Offer, 68 år

Pyrogram för DNA från offret Valdemar

 

Efter besöket

Länkar till externa sidor

Animering: kemiska reaktioner vid pyrosekvensering

Den vanligaste metoden för identifikation med DNA är STR eller DNA-profilering. Då sekvenserar man inte DNA utan tittar på profilen av så kallade STR-områden. Du kan lära dig mer om DNA-profilering på följande hemsidor:

Youtube-video om STR-analyser och DNA-profiler från FuseSchool (på engelska)

Nationellt forensiskt centrums sida med information om DNA och biologi