Program forskningsläger inför IYPT 2023

Lördag 15 oktober

09.00-12.00 Arbete med problemet: Initiala observationer och datainsamling
12.00-13.00 Lunch (ta med mat eller betala själv)
13.00-15.30 Arbete med problemet: Tolkning, analys och nya undersökningar
15.30-15.45 Fika
15.45-18.00 Arbete med problemet: Nya experiment och förfining av uppställning

Söndag 16 oktober

09.00-12.00 Arbete med problemet: Avslutande mätningar och slutsatser
12.00-13.00 Lunch (ta med mat eller betala själv)
13.00-16.00 Avslutning av problemen och städning
17.00 Avfärd från AlbaNova universitetscentrum

Plats: AlbaNova universitetscentrum i Fysikums laborationslokaler.

Målgrupp

Lägret är tänkt för dig med stort intresse inom fysik och teknik. Kanske är du den som gärna skulle vilja fortsätta skollaborationen och undersöka fler saker, eller den som undrar vad som händer om vi inte försummar luftmotståndet? Lägret riktar sig främst till gymnasieelever men även andra är välkomna - det viktigaste är att du har ett stort intresse. Lägret är utmärkt både för de som redan jobbar med IYPT som gymnasiearbete, men också för dig som aldrig provat på formatet innan.

Gruppering

Ni kommer att jobba i små forskarlag om 2–3 personer och deltagare från samma skola kommer att jobba tillsammans i en grupp. Totala antalet deltagare är max sexton stycken. Tillsammans bygger ni elever upp och utvecklar den experimentella utrustningen samt ställer upp hypoteser.

Ledare och ansvariga för lägret

Stefan Åminneborg – utvecklingsledare i fysik vid Vetenskapens Hus, jury vid svenska uttagningstävlingar.
Lars Gråsjö – lärare i fysik vid Danderyds Gymnasium i Stockholm, lektor, jury vid svenska uttagningstävlingar, jury vid den internationella tävlingen 2017-18.
Henrik Öström - experimentell kemisk fysiker vid Fysikum som forskar kring katalytiska processer på metallytor.
Michael Odelius – beräkningsfysiker vid Fysikum vid Stockholms universitet, som använder datorsimuleringar för att undersöka vätskor, fotokemiska reaktioner inklusive solceller.

Kostnad

Kostnaden per deltagare är 0 kr, men du får själv stå för matkostnad, Du kan ta med egen matsäck eller följa med oss till en pizzeria i närheten. Resa till och från AlbaNova universitetscentrum står du själv för. 

Anmälan

Senast 3 oktober via mail till: stefan.aminneborg@vetenskapenshus.se. I anmälan ska följande uppgifter finnas med:

  • En lista på de problem som du kan tänka dig att jobba med.
  • Ditt namn och skola
  • Din mailadress (som du kollar regelbundet)

Mer information

Inbjudan med mer information inför IYPT 2023.