Pi-dagen

UNESCO har utlyst den 14 mars, Pi-dagen, till den internationella matematikdagen (idm314.org) världen över. Då Pi-dagen 2021 infaller på en söndag och pga pandemin så tar arrangemangen för skolor en paus.

Temat för Pi-dagen var 2020 är "Matematiken finns överallt" och då spelade vi in en föreläsning om smittspridning med professor Tom Britton från Stockholms universitet – videon är tillgänglig när som helst, var som helst, för vem som helst. 


Därför firas Pi-dagen

Den 14/3 firas Pi-dagen världen över - inte minst i skolorna. Talet π approximeras vanligtvis till 3.14 och i USA, som är tongivande, skrivs datum på formen 3/14. Därför har just den 14:e mars valts för att uppmärksamma talet π. Många matematiker firar skämtsamt dagen med att äta pizza & paj (engelskans "pie" uttalas på samma sätt som π).

Vetenskapens Hus uppmärksammar Pi-dagen sedan 2014 för elever i högstadiet och gymnasiet. Syftet med Pi-dagen är att bredda ungdomars bild av matematikämnet samt informera om matematikutbildningar i Stockholm. Evenemanget arrangeras av Vetenskapens Hus i samarbete med KTH, Stockholms universitet, Tekniska museet och Stockholms Matematikcentrum.

Kontakt

matematik@vetenskapenshus.se