Programmering och digitalisering

Vi erbjuder både aktiviteter med ämnesspecifikt innehåll inom områdena biologi, fysik, kemi, matematik och teknik samt aktiviteter med tematiskt innehåll.

Målet med temaområdena är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans gällande styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat programmering och digitalisering erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där vi bland annat räknar med binära tal och koder och där vi programmerar och kör robotar. Det finns ett antal olika skolprogram för olika åldrar inom detta tema, där såväl teknik och fysik som matematik berörs.

Skolprogram inom temat programmering och digitalisering.

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat programmering och digitalisering ger dig färdigheter och  verktyg för att leda spännande aktiviteter i ditt eget klassrum. Du kan t ex också fördjupa dig inom det visuella programmeringsspråket Scratch eller bygga en dator från grunden.

Lärarfortbildningar inom temat programmering och digitalisering

Utbudet uppdateras kontinuerligt.