NO för skolans lägre åldrar

Vi erbjuder både aktiviteter med ämnesspecifikt innehåll inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik men även aktiviteter med tematiskt innehåll.

Målet med våra temaområden är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat NO i skolans lägre åldrar erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där fokus ligger på att upptäcka och utforska naturvetenskapen med olika pedagogiska verktyg i en annorlunda och inspirerande miljö. Verksamheten bedrivs i båda våra lokaler men på sikt även i Stockholms Gamla Observatorium.

Skolprogram inom temat NO i skolans lägre åldrar.

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat NO i skolans lägre åldrar ska ge dig som lärare både pedagogiska verktyg och ämnesfördjupning i en annorlunda och inspirerande miljö. Verksamheten bedrivs i båda våra lokaler men på sikt även i Stockholms Gamla Observatorium. 
Lärarfortbildningar inom temat NO i skolans lägre åldrar.

Utbudet uppdateras kontinuerligt.