Miljö och hållbarhet

Vi erbjuder både aktiviteter med ämnesspecifikt innehåll inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik men även med tematiskt innehåll.

Målet med våra temaområden är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat miljö och hållbarhet erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där vi bland annat bygger och mäter Grätzelsolceller eller där vi laborerar med modeller av vindkraftverk. Vi funderar över råvaror och produkter samt hur man kan återanvända och återvinna dessa. Vi tar även upp frågan hur våra val av mat påverkar miljön. Det finns flera olika skolprogram för olika åldrar inom detta tema, där såväl biologi och kemi som teknik berörs.

Skolprogram inom temat miljö och hållbarhet.

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat miljö och hållbar utveckling kan både ha fokus på det laborativa arbete och på aktuell forskning inom området.

Lärarfortbildningar inom temat miljö och hållbarhet

Utbudet uppdateras kontinuerligt.

Digitala forskningsblad för elever

Vill du jobba mer med klimat och miljö med historiska perspektiv?
Då vill vi tipsa dig om de digitala forskningsblad (webbsida Stockholms universitet) som är framtagna i samarbete med forskare vid Bolincentret för klimatforskning.