Geografi och geologi

Vi erbjuder både aktiviteter med ämnesspecifikt innehåll inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik men även aktiviteter med tematiskt innehåll.

Målet med våra temaområden är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans gällande styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat geografi och geologi erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där vi bland annat är mineraldetektiver för en dag eller där vi besöker Edvard Andersons växthus och lär oss mer om mat från olika delar av världen. Det finns ett antal olika skolprogram för olika åldrar inom detta tema, där såväl skolämnena biologi och fysik som kemi berörs. Undervisningen sker främst i Bergianska trädgården. 

Skolprogram inom temat geografi och geologi.

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat geografi och geologi

Utbudet uppdateras kontinuerligt.