Astronomi och rymden

Vi erbjuder aktiviteter med  ämnesspecifikt innehåll inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik men även med tematiskt innehåll.

Målet med temaområdena är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat astronomi och rymden erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där vi bland annat utforskar stjärnhimlen eller där vi mäter Jupiters massa. Det finns ett antal olika skolprogram för olika åldrar inom detta tema, där såväl skolämnena fysik och teknik som matematik och biologi berörs.

Skolprogram inom temat astronomi och rymden. 

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

ESERO Sverige - Ett initiativ av ESA och Rymdstyrelsen.

Ett stöd för skolan i arbetet med teknik, naturvetenskap och matematik genom att använda rymden som utgångspunkt.
Vetenskapens Hus är ESERO Sveriges nav för AstroPi-utmaningen som erbjuder unga (upp till 19 år) möjligheten att utföra experiment på internationella rymdstationen (ISS) genom att skriva kod som skickas till Raspberry Pi-datorer ombord på ISS.

Läs mer om ESERO Sverige samt AstroPi.
Kontaktperson på Vetenskapens Hus är Henrik Åkerstedt (@email)

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat astronomi och rymden kan både ha fokus på det laborativa arbete och på aktuell forskning inom området.

Lärarfortbildningar inom temat astronomi och rymden.

Utbudet uppdateras kontinuerligt.