Astronomi och rymden

Vi erbjuder aktiviteter med  ämnesspecifikt innehåll inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik men även med tematiskt innehåll.

Målet med temaområdena är att komplettera, inspirera och stödja skolans undervisning. Innehållet följer skolans styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd respektive Referenslärarråd.

Skolprogram för elever

Inom temat astronomi och rymden erbjuder vi handledda aktiviteter för elever där vi bland annat utforskar stjärnhimlen eller där vi mäter Jupiters massa. Det finns ett antal olika skolprogram för olika åldrar inom detta tema, där såväl skolämnena fysik och teknik som matematik och biologi berörs.

Skolprogram inom temat astronomi och rymden. 

Andra aktuella teman och våra ämnesområden.

Lärarfortbildningar

Lärarfortbildningar inom temat astronomi och rymden kan både ha fokus på det laborativa arbete och på aktuell forskning inom området.

Lärarfortbildningar inom temat astronomi och rymden.

Utbudet uppdateras kontinuerligt.