Biologi

Vi utmanar unga att utforska världen

Vi erbjuder skolprogram för elever, fortbildningar för lärare samt en rad andra evenemang för skola och allmänheten med olika teman inom biologi, fysik, kemi, matematik och teknik. Våra fem ämnesgrupper erbjuder även möjlighet att göra gymnasiearbete i våra laboratorier med viss handledning. 

Vi kompletterar, inspirerar och stödjer skolans undervisning genom våra aktiviteter inom naturvetenskap, matematik och teknik för elever och lärare. Vårt utbud för skolan följer gällande styrdokument. Vi har ett nära samarbete med skola, lärarutbildning och universitet i bland annat vårt Vetenskapliga råd.

Grön biologi i Naturens Hus i Bergianska trädgården

Vi erbjuder handledda aktiviteter i såväl tropisk hetta i växthusen som invid dammen med glupska trollsländelarver. Ta del av våra skolprogram i biologi.

Du och dina elever kan också låna utrustning och på egen hand ge er ut i Nationalstadsparken genom projektet "Pedagogik i Nationalstadsparken" som är ett samarbete med Länsstyrelsen i Stockholm.

Vit biologi i våra laboratorier vid AlbaNova

Möt den vita biologin i välutrustade laboratorier vid AlbaNova universitetscentrum. Ta del av våra skolprogram i biologi.