Vår logotyp

Formen på vår logotyp ska kunna associeras till många områden inom naturvetenskapen och har ingen entydig, självklar tolkning. Färgerna symboliserar våra fem ämnesområden: biologi, fysik, kemi, matematik samt teknik. Dessa låter vi återkomma som färgelement i presentationsmaterial och på andra sätt i verksamheten.

Logotypens olika utföranden

Vår logotyp finns i tre olika varianter (som vardera finns i tre olika färgutförandena); liggande med text invid symbolen, stående med text under, samt symbolen utan text. Slutligen finns även enbart text som undantagsvis kan användas.

Vetenskapens Hus logotyp färg Vetenskapens Hus logotyp stående färg Vetenskapens Hus logotyp symbol färg
Vetenskapens Hus logotyp svart Vetenskapens Hus logotyp stående svart Vetenskapens Hus logotyp symbol svart
Vetenskapens Hus logotyp vit Vetenskapens Hus logotyp stående vit Vetenskapens Hus logotyp symbol vit

Logotypens användning

Vår logotyp används…
…i första hand i färg mot vit bakgrund
…i andra hand i svart mot vit bakgrund
…i tredje hand i vitt mot svart bakgrund

Viktiga tumregler för vår logotyp:

  • Proportioner får inte ändras, varken i symbol eller mellan symbol och text.
  • Logotypen får inte användas i löpande text
  • Logotypen (figurmärket) ska inte göras mindre än 10 mm i höjd

Frizon

Logotyper ska normalt sett ha en viss fri yta, en frizon, runt om för att framträda tydligt. I frizonen får inte någon annan text eller dekor placeras. Frizonen runt Vetenskapens Hus logotyp ska vara minst en fjärdedel av märkets höjd.

Filer

Logotyp i png-format (zip).
Logotyp i svg-format (zip).

Kontakt

Har du frågor om vår logotyp kontakta kommunikation@vetenskapenshus.se