Publikationer och rapporter

Här presenterar vi årsrapporter, utvärderingar, verksamhetsplaner, artiklar och publikationer. Majoriteten av länkarna leder till dokumenten som är i pdf-format.

Årsrapporter

Årsrapport 2019 (pdf)
Årsrapport 2018 (pdf)
Årsrapport 2017 (pdf)
Årsrapport 2016 (pdf)
Årsrapport 2015 (pdf)
Årsrapport 2014 (pdf)
Årsrapport 2013 (pdf)
Årsrapport 2012 (pdf)

Utvärdering

Utvärdering av Vetenskapen Hus 2017 (pdf)

Verksamhetsplaner

Övergripande verksamhetsplan 2018-2020 (pdf)

Övergripande verksamhetsplan 2013-2016 (pdf)

Artiklar och publikationer

Dagens Nyheter. ”De gör ett stort nummer av internationella pi-dagen”, 14 mars 2022

Dagens Nyheter tema skola. "Så har Vetenskapens Hus lyckats under pandemin "Relevant kunskap i en uppkopplad tid", 13 april 2021. 

Lärare måste ge elever hopp, Tidskriften LÄRA om undervisningen om klimat och miljö i skolan. Nr 4 2019

Min arbetsplats: Naturens Hus. Tidskriften Universitetsnytt rapporterar från verksamheten. Nr 3 2019

Radioinslag Sveriges Radio P4 om "4 grader varmare, en klimatvandring i Stockholm". Framtaget av Bolincentret för klimatforskning tillsammans med Vetenskapens Hus och Stockholms Stad.

Forskningsöversikt om informella lärmiljöer (pdf)

Förberedelsens betydelse för ett lyckat besök på ett Science education center (pdf)

Observing the Solar Spectrum at House of Science (pdf)

An educational PET camera model (pdf)

Measuring radon in air, soil and water - an introduction to nuclear physics for schools (pdf)

Einstein for schools and the general public (pdf)

Hands on Physics and Biology in House of Science (pdf)

House of Science - a university laboratory for school, 2004 K. E. Johansson, Physics Education 34, 342 (pdf)

Teknikåttan, The Technology-Eight Competition: An analysis of Year 8 Students’ Quiz Results (pdf)

Who Owns the Content and Who Runs the Risk? Dynamics of Teacher Change in Teacher–Researcher Collaboration, 2017 (pdf)

Rocket Scientist for a Day: Investigating Alternatives for Chemical Propulsion, Chemical; Education, 2012 (pdf)

Examensarbeten och självständiga arbeten

Självständigt arbete, 30 hp: Ahlvar Egarp J. (2021) Elevers intresse för naturvetenskap i en informell lärandemiljö. Utveckling av elevers smak för naturvetenskap i en laboration i genetik vid Vetenskapens Hus (pdf)

Självständigt arbete, 30 hp: Lindén C. (2019) Gymnasieelevers kunskaper om naturvetenskapliga arbetssätt (pdf)

Självständigt arbete, 30 hp: Makrigianni Sköld M. (2019) Vem är mördaren? Utveckling av en laboration i kriminalteknik (pdf)

Examensarbete: Peterson D. (2018) Kromatografi som laboration för högstadieelever. Och dess påverkan på attityder gentemot kemi (pdf)