Personal

Profile picture for user andersbq

Anders Blomqvist

Befattning

Pedagogisk utvecklare i kemi/molekylär biologi
Styrelseledamot i Science on Stage Europe
Ledamot i Science on Stage Sweden

E-post, kontaktsida

08-7909871