Personal

Profile picture for user andersbq

Anders Blomqvist

Befattning

Pedagogisk utvecklare i kemi/molekylär biologi
Styrelseledamot i Science on Stage Europe
Ledamot i Science on Stage Sweden

E-post, kontaktsida

08-7909871
Profile picture for user marcus

Marcus Angelin

Befattning

Biträdande föreståndare
Pedagogisk utvecklare i kemi
Projektledare ForskarFredag, Stockholm

E-post, kontaktsida

08-7909818
Profile picture for user marie

Marie Danielsson

Befattning

Pedagogisk utvecklare i kemi

08-7909732
Profile picture for user Sven

Sven-Gunnar Hjort

Befattning

Laboratoriesupport

08-7909848
Profile picture for user tanja.nymark

Tanja Nymark

Befattning

Pedagogisk utvecklare i fysik
Projektledare Teknikåttan KTH

08-7909814