Vi doktorander

Här är vi som tjänstgör deltid som doktorander vid Vetenskapens Hus. Övrig tjänstgöring har vi på KTH respektive vid Stockholm universitet. Vår uppgift i Vetenskapens Hus är att tillsammans med ämnesgrupperna utvecklar skolprogram som ni möter i verksamheten och att handleda gymnasiearbeten. 

Profile picture for user annak

Anna Karlhede

Doktorerar i gränslandet mellan matematik och datalogi, med fokus på appliceringar inom maskininlärning och genetik. Utvecklar algoritmer och datastrukturer för att hantera DNA-strängar. Mer specifikt handlar det om algoritmer för att effektivt och korrekt sätta ihop korta sekvenser av RNA till längre strängar - för att sedan kunna använda de till diverse analyser. Till exempel att upptäcka/undersöka sjukdomar. Mina favoritväxter är fredskalla och liljekonvalj.

Profile picture for user Johan

Johan Sörngård

Hejsan! Jag håller just nu på att doktorera i teoretisk atomfysik på Stockholms universitet. Jag har alltid varit fascinerad av kvantmekanik, så att djupdyka i atomernas värld är mycket intressant. Här på Vetenskapens Hus sysslar jag med utveckling av elevbesök, både skapande av nya och förbättring av gamla. Jag gillar att samla på coola stenar, och även andra coola saker som inte är stenar.

Profile picture for user vanchelon@gmail.com

Simon Eriksson

Jag är doktorand inom astrofysik och exoplaneter vid institutionen för astronomi på Stockholms universitet. Nu har jag 10% av min doktorandtjänst i Vetenskapens Hus för att utveckla skolprogram inom astronomi. Min förhoppning är att jag genom astronomin kan inspirera unga och vuxna till att bli mer intresserade av naturvetenskap i allmänhet, då många områden som naturvetenskap och matematik är viktiga för vår utforskning av universum.