Leif Kari

Professor
Vicerektor, med särskilt ansvar för utbildning, KTH

Foto: KTH

Barbara Wohlfarth

Professor
Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet

Foto: Stockholms universitet

Stefan Nordlund

Styrelseordförande, professor

Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet

Foto: Stockholms universitet

Maria Andrée

Docent

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Foto: Stockholms universitet

Per Einarsson

Fabrikschef

AstraZeneca, Södertälje

Patricia Pettersson

Scania Academy, Scania CV AB, Södertälje

Foto: Scania

Peter Lyth

Gymnasiechef

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Foto: Gonzalo Irigoyen

Arnold Pears

Professor

Skolan för industriell teknik och management, KTH

Foto: KTH

Gunnar Wohlin

Grundskolechef

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Foto: Stockholms stad

Cecilia Kozma

Föreståndare Vetenskapens Hus