Styrelsen

Marcus Angelin

Föreståndare

Magnus Breitholtz

Styrelseordförande, professor

Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet

Arnold Pears

Professor

Skolan för industriell teknik och management, KTH

Foto: KTH

Maria Andrée

Docent

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, Stockholms universitet

Foto: Stockholms universitet

Leif Kari

Professor

Vicerektor, med särskilt ansvar för utbildning, KTH

Foto: KTH

Joachim Håkansson

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Teddy Söderberg

Utbildningsförvaltningen, Stockholms stad

Niklas Janz

Professor

Zoologiska institutionen, Stockholms universitet

Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet