Våra råd

Vetenskapligt råd

Vetenskapligt råd i Vetenskapens Hus ska ge feedback och bidra till kvalitetsarbetet i aktiviteterna för både elever och lärare. Detta råd består av aktiva forskare vid KTH, Stockholms universitet samt Stockholms stad inom våra fem ämnen och didaktik.

Syftet med rådet

Rådets roll är rådgivande och kvalitetssäkrande. Rådet ska med sina kunskaper på olika sätt bidra till att förstärka den vetenskapliga förankringen, kvalitetssäkra arbetet och vara en länk mot aktuell forskning på KTH och Stockholms universitet. Representanterna i det Vetenskapliga rådet är utvalda på grundval av deras sakkunskap inom ett eller fler av ämnesområdena som Vetenskapens Hus arbetar med.

Omfattning

Rådet har ett möte per termin och däremellan förväntas representanterna vara tillgängliga via e-post för eventuella frågor. Representanterna förväntas delta i rådet under två år eller sitta kvar tills en ersättare har utsetts. Det Vetenskapliga rådet består av cirka 15 ledamöter.

Rådet förväntas bidra med

- hjälp att kvalitetssäkra verksamheten vetenskapligt
- idéer och synpunkter på besöksprogram och lärarfortbildningar under utveckling
- kontakter med forskare inom olika ämnesområden
- att synliggöra Vetenskapens Hus på KTH och Stockholms universitet
- översyn av befintliga besöksprogram

Vetenskapens Hus bidrar med

- hjälp att förmedla kontakter med skolor och lärare
- att vara en arena för möten mellan KTH/Stockholms universitet och grundskola/gymnasiet på olika sätt
- att ge möjligheter för forskare att arbeta med ’den tredje uppgiften
- sprida information till lärare och elever om utbildningar och forskning på KTH och Stockholms universitet

Ledamöter 2018

Per Anderhag, FoU-samordnare i nv/tk, lektor, Stockholms stad 
Mats Boij, professor matematik, KTH, föreståndare SMC
Christer Fuglesang, astronaut och professor, partikelfysik, KTH
Göran Grimvall, professor emeritus, teoretisk fysik, KTH 
Karim Hamza, universitetslektor, studierektor, MND, Stockholms universitet
Markus Hidell, universitetslektor, docent, informations- och kommunikationsteknik, KTH
Kerstin Jon-And, professor, partikelfysik, Stockholms universitet
Malin Kylander, universitetslektor, Institutionen för geologiska vetenskaper, Stockholms universitet
Josefin Larsson, docent, partikel och astropartikelfysik, KTH
Johan Lind, docent, zoologi, Stockholms universitet
Svante Linusson, professor, matematik KTH
Magnus Näslund, universitetslektor, astronomi, Stockholms universitet
Jesus Piqueras, universitetslektor, MND, Stockholms universitet
Catarina Rydin, professor Bergianus, föreståndare Bergianska trädgården 
Alasdair Skelton, professor, geokemi och petrologi, Stockholms universitet
Stefan Ståhl, professor, bioteknik, KTH
Attila Szabo, FoU-samordnare, lektor, Stockholms stad, lärare/forskare, MND, Stockholms universitet

Referenslärarråd

Skolans kurs- och ämnesplanerna är en grundpelare när vi utvecklar våra skolprogram och lärarfortbildningar. Därför har vi ett antal lärare i ett Referenslärarråd som ger oss feedback i vårt utvecklingsarbete. Lärarna i rådet undervisar i olika skolor, stadier och olika ämnesområden.

Kontakt

Föreståndare Cecilia Kozma, @email