Tillgänglighetsredogörelse

Vetenskapens Hus står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur vetenskapenshus.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan kontakta oss om du upptäcker sådant som inte är tillgängligt

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt 3 arbetsdagar via e-post.

Kontakt med oss

E-post: webb@vetenskapenshus.se
Telefon: 08-790 98 22

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Vi ber dig att tänka på att inte skriva uppgifter om egna eventuella funktionsnedsättningar. Tänk på att det du sänder till oss blir allmän handling, vilket ofta betyder att vem som helst kan ta del av det. Om du vill vara anonym ska du inte skriva ditt namn eller kontaktuppgifter när du kontaktar oss. Men vill du ha svar måste du förstås berätta hur vi ska nå dig.

Rapportera tillgänglighetsbrister till oss genom fylla i vårt formulär.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (extern webbplats) och påtala det.

Brister i tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om brister gällande följande delar av webbplatsen. Vårt tillgänglighetsarbetet baseras på internationell standard WCAG 2.1, nivå AA.

Brister på webbsidor och i bokningssystem

Riktlinje

Brist

Åtgärdas

 

Kontraster

 
R126 Karusellbilden på startsidan distraherar och gör det svårt för användaren att ta till sig text och knappar. Q4 2020
 

PDF-filer och andra dokument

 
R88 På vår webbplats har vi PDF-filer som inte är tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att omvandla dessa till webbsidor, tillgänglighetsanpassa PDF-filerna och rensa i resterande. Q4 2020
 

Webbseminarier och filmer

 
R115-R120 Vi har inspelade webbseminarier och filmer för varaktigt bruk, som inte är tillgängliga, eftersom de saknar textning eller syntolkning. Detta avser rörligt material som publicerats före den 23 september 2020. Q4 2020
  Vi har inte syntolkat och textat alla våra videoklipp i tredjeparts-appar varför gallring av dessa kommer att göras. Q4 2020
 

Avvikande sidor

 
  Sidan fenologi.vetenskapenshus.se följer inte vår webbstandard. Q4 2020

Slutgiltig bedömning och åtgärder

Vår ambition har varit att fastställa slutlig bedömning av alla kända tillgänglighetsproblem senast 31 augusti 2020 och åtgärdat de mest grundläggande riktlinjerna senast 23 september 2020. Information om brister publiceras därefter löpande. För kvarstående brister åberopar vi undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi har testat webbplatsen

Vetenskapens Hus har acceptanstestat webbplatsen i flera steg. Vi har under kvartal två och tre 2020 gjort en tillgänglighetsanalys av webbplatsen för att anpassa webbplatsen till kraven enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Senaste bedömningen gjordes i september 2020.

Webbplatsen publicerades i februari 2014.

Denna redogörelse uppdaterades den 22 september 2020.