Binära tal och koder i klassrummet

Arbetsmaterial för digitala besök eller för att jobba vidare med i klassrummet efter ett besök hos oss.

Virtuell binärlåda

Den virtuella binärlådan i Scratch motsvarar en byte, dvs 8 bitar av information. Varje "lampa" kan sättas till av eller på och motsvarar då en nolla (av) respektive en etta (på) i den binära representationen av det tal du vill översätta. Den virtuella binärlådan kan användas för att skapa nya meddelanden att skicka till varandra. Alternativt kan ni jobba vidare i Scratch och undersöka koden bakom om ni vill jobba med programmering.

Binärlåda i Scratch

Exempel – omvandla talbas tio till talbas två:
Vi vill ta reda på hur talet 163 i talbas tio kan skrivas om till talbas två (d.v.s skriva talet på binär form).

För att hitta den binära representationen för talet 163 slår vi på lamporna för 128 + 32 + 4 + 2 + 1 = 163 i den virtuella binärlådan. Binärt skrivs alltså detta tal som 1010 0111.

Exempel – omvandla talbas två till talbas tio: 
Om vi omvänt vill ta reda på vad 101 1010 betyder så slår vi på motsvarande lampor.

Vi får då 64 + 16 + 8 + 2 = 90.

ASCII-tabell

Nedanstående är en anpassad ASCII-tabell för att koda bokstäver med hjälp av binära tal.
I den ursprungliga, anpassade svenska ASCII-tabellen har Å, Ä, Ö, ?, ! och mellanslag andra värden, men principen är densamma.

Tecken Bas tio Binärt   Tecken Bas tio Binärt
A 65 100 0001   Q 81 101 0001
B 66 100 0010   R 82 101 0010
C 67 100 0011   S 83 101 0011
D 68 100 0100   T 84 101 0100
E 69 100 0101   U 85 101 0101
F 70 100 0110   V 86 101 0110
G 71 100 0111   W 87 101 0111
H 72 100 1000   X 88 101 1000
I 73 100 1001   Y 89 101 1001
J 74 100 1010   Z 90 101 1010
K 75 100 1011   Å 91 101 1011
L 76 100 1100   Ä 92 101 1100
M 77 100 1101   Ö 93 101 1101
N 78 100 1110   mellanslag 94 101 1110
O 79 100 1111   ? 95 101 1111
P 80 101 0000   ! 96 110 0000

Övning

Avkoda meddelandet nedan med hjälp av ASCII-tabellen och den virtuella binärlådan i Scratch!

0100 1000 0101 0101 0101 0010 0101 1110
0100 1101 0101 1001 0100 0011 0100 1011
0100 0101 0101 0100 0101 1110 0100 1100
0100 0001 0100 0111 0101 0010 0100 1001
0100 1110 0100 0111 0101 1110 0100 1000
0100 0001 0101 0010 0101 1110 0100 0100
0100 1001 0100 1110 0101 0100 0100 0101
0100 1100 0100 0101 0100 0110 0100 1111
0100 1110 0101 1111